« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr - pronájem NP č. 301 v 1. NP budovy č.p. 1678 ul. Slánská 20, Praha 6 k.ú. Řepy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1068812_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 1068812/2023 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 1723331/2022 Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2023 Počet listů/příloh: -/1
<br>
OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br>
ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br>
prostor sloužící podnikání ozn.č.301 (dle iDES),kolaudovaný jako prodejna s kojeneckým
a dětským zbožím,o výměře 166,46 m2 umístěný v 1.NP budovy č.p.1678 ul.Slánská 20 <,>
Praha 17,která je součástí pozemku parc.č.1293/78,vše k.ú.Řepy.Prohlídku prostoru zajišťuje
spol.VAS v.o.s <.>,Hilmarova 979,Praha 5,tel: 251 81 94 11-12,e-mail: vas@vas-vos.cz <.>
<br>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
<br>
První den zveřejnění: 26.5.2023 Poslední den zveřejnění: 11.6.2023
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy objektů
<br>
*MHMPXPLOZ7TM*
MHMPXPLOZ7TM
<br>
<br> 2023-05-23T09:27:45+0000

Načteno

edesky.cz/d/6416154

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz