« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení o ukončení poskyování zdravotních služeb - NEW DOMICIL v.o.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PO - ukončení činnosti - NEW DOMICIL.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 1073818/2023 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 1066491/2023 Ing.XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2023 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> o ukončení poskytování zdravotních služeb
<br> (dle § 59 odst.1 zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování)
<br>
<br> Poskytovatel zdravotních služeb: NEW DOMICIL v.o.s <.>
Pod Harfou 981/29,190 00 Praha 9
IČO 27621596
<br> Adresa místa poskytování
zdravotních služeb: Pod Harfou 981/29,190 00 Praha 9
<br> Datum,k němuž poskytovatel hodlá ukončit
poskytování zdravotních služeb: 27.07.2023
<br> Datum,do kterého lze předložit
žádost o předání zdravotnické dokumentace
poskytovateli zvolenému pacientem: 27.07.2023
<br> Adresa místa pro předložení písemné
žádosti pacienta o předání
zdravotnické dokumentace: Pod Harfou 981/29,190 00 Praha 9
<br> Identifikační údaje obchodní firmy,která převezme zdravotnickou dokumentaci:
estetordinace s.r.o <.>
se sídlem Mrázkova 545/2a,198 00 Praha 9
IČO: 17208645
<br> První den zveřejnění: 26.05.2023 Poslední den zveřejnění: 27.07.2023
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotních služeb
<br>
*MHMPXPLP7GW3*
MHMPXPLP7GW3

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz