« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Černý Most

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1068993_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 1068993/2023 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2023 Počet listů/příloh: 1 / 0
<br>
<br> OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
krátkodobě části pozemků parc.č.221/233 a parc.č.221/314 v kat.území Černý Most pro
společnost Com - Pakt Energy,a.s.(investor: PREdistribuce,a.s.) o výměře 10 m2 za účelem
užívání pozemků v rámci akce “Praha 14,Černý Most,„S-150036 Šebelova,obnova kNN,EVR
lampy“ (k vyjádření EVM MHMP č.j.MHMP 1591714/2022 ze dne 1.9.2022)
<br>
Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br>
První den zveřejnění: 26.05.2023 Poslední den zveřejnění: 11.06.2023
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy pozemků
<br>
*MHMPXPLOZJM9*
MHMPXPLOZJM9
<br>
<br> 2023-05-24T09:09:18+0000

Načteno

edesky.cz/d/6416152


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz