« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2775 v k.ú. Stodůlky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1068811_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 1068811/2023 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2023 Počet listů/příloh: 1 / 0
<br>
<br> OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
krátkodobě části pozemku parc.č.2775 v kat.území Stodůlky pro společnost ALPHA TRADING
AND TECHNICS COMPANY,s.r.o.(investor: ALPHA TRADING AND TECHNICS
COMPANY,s.r.o.) za účelem užívání pozemku o výměře cca 15 m2 pro umístění a provozování
předzahrádky před restaurací Ha XXXX Restaurace Stodůlky (k vyjádření MHMP HOM ze dne
XX.05.2023)
<br>
Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXX XXX
ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br>
První den zveřejnění: 26.05.2023 Poslední den zveřejnění: 11.06.2023
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy pozemků
<br>
*MHMPXPLOZ3N8*
MHMPXPLOZ3N8
<br>
<br> 2023-05-24T09:09:56+0000

Načteno

edesky.cz/d/6416151


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz