« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr směnit pozemky se společností Michelangelo Property a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HOM_Záměr_výběrové řízení.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 1095285/2023 Datum: 25.05.2023
Sp.zn.: S-MHMP 345779/2022 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR SMĚNY
<br> Pozemek ve vlastnictví společnosti Michelangelo Property a.s.v k.ú.Strašnice :
Parc.č.4045/15 – ostatní plocha – o výměře 2233 m2)
zapsaný na LV 17870
za
Pozemky ve vlastnictví HMP v k.ú.Michle :
Parc.č.504 - ostatní plocha,zeleň – o výměře 270 m2
Parc.č.505 - ostatní plocha,zeleň – o výměře 7 m2
Parc.č.516/1 - ostatní plocha,zeleň – o výměře 124 m2
Parc.č.517/1 - ostatní plocha,zeleň – o výměře 8 m2
Parc.č.3262/1 - ostatní plocha,ostatní komunikace - o výměře 330 m2
zapsané na LV 1587
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně k rukám výše uvedené kontaktní osoby,nejpozději do výše uvedeného
termínu <.>
<br>
<br>
podepsáno elektronicky
<br> První den zveřejnění: 26.5.2023 Poslední den zveřejnění: 11.6.2023
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy pozemků
<br>
*MHMPXPLQ2EQN*
MHMPXPLQ2EQN
<br>
<br> 2023-05-25T12:34:34+0000

Načteno

edesky.cz/d/6416150

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz