« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem části komunikace parc. č. 3863 k.ú. Libeň dle přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1231280011.pdf
období:
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s <.>
se sídlem Veletržní 1623/24,Holešovice,170 00 Praha 7
<br> O Z N A M U J E
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br> část komunikace Pod Labuťkou parc.č.3863 k.ú.Libeň za účelem komerčního záboru
pro: Pozemek nesloužící k podnikání - kontejner pro směsný odpad
lokalita: Praha 8
<br> výměra: 2 m²
<br> budoucí nájemce
Společenství vlastníků pro dům Praha 8,Pod Labuťkou 949/7 IČO: 04373944
Sídlo: Pod Labuťkou 949/7,Libeň,180 00 Praha
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Veletržní
1623/24,Holešovice,170 00 Praha 7,nejpozdě ji do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXX
telefon: XXX XXX XXX,e-mail: roman.vitek@tsk-praha.cz
První den zveřejnění: 26.05.2023
Poslední den zveřejnění: 10.06.2023
<br> od 19.06.2023 do XXXX neurčitá

Načteno

edesky.cz/d/6416147


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz