« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Čs. Brigády a ul. 6. května v Bystřici pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6_Května_parkoviště_ALBERT_001
Čs.Brigády
<br> Čs.Brigády
6
<.>
K
<br> vě
tn
<br> a
<br> 6
<.>
K
<br> vě
tn
<br> a
<br> Palackého
<br> Palackého
<br> chodník
<br> chodník
chodník
<br> chodník
<br> ch
o
d
n
ík
<br> ch
o
d
n
ík
<br> chodník
<br> chodník
<br> chodník
<br> chodník
<br> MIM
O ZÁS
<br> OB
OV
<br> ÁNÍ
<br> 3,5t
<br> MIMOVOZIDLAHZS
<br> chodník
<br> MIM
O VO
<br> ZID
LA STA
<br> VB
Y
<br> E13
<br> B1
<br> Z2
<br> B
24
b
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
L
A
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> E
13
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
L
A
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> E
13 B24a
<br> IS
11
b
<br> A
LB
<br> ER
T
<br> IS
11b
<br> A
L
B
E
R
T
<br> B
1 Z2
<br> P4
<br> zahrazovací sloupky
odstraněny
<br> ↑↑
<br> ALBERT
<br> obec: Bystřice pod Hostýnem
<br> místo: ul.6.května
<br> žadatel: SÚS Kroměřížska,s.r.o <.>
<br> datum: 22.5.2023 zpracoval:
<br> Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
mob.tel.: 608 777 491
<br> www.manadz.cz
<br>
e-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> provozovna:
<br> II/XXX
<br> PDZ,ZU a CU
rekonstrukce místní komunikace
<br>
Stránka 1
SDZ přechodné DZ Mana_SÚS_6_KVĚTNA
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 345/2023 AlVa2
Čj.: MUBPH 12543/2023
Opráv.úřední
osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
Datum: 24.05.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Správa a údržba silnic Kroměřížska,s.r.o <.>,IČ 269 08 298,sídlem Kotojedy 56,767 01
Kroměříž,zastoupená spol.Dopravní značení MANA s.r.o <.>,IČ 282 73 699,sídlem
Květná 1684,769 01 Holešov
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (zák.č.361/2000 Sb.) příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na
silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení
pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci,na základě návrhu žadatele – spol.Správa a údržba silnic Kroměřížska,s.r.o.<,>
IČ 269 08 298,sídlem Kotojedy 56,767 01 Kroměříž,zastoupená na základě plné moci ze
dne 15.05.2023 spol.Dopravní značení MANA s.r.o <.>,IČ 282 73 699,sídlem Květná 1684 <,>
769 01 Holešov,po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie České republiky <,>
Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje,územní odbor Kroměříž,Dopravní inspektorát
Kroměříž (DI Kroměříž) a jeho písemném stanovisku vydaném vydané dne 24.05.2023,čj.:
KRPZ-60159-2/ČJ-2023-150806 <,>
<br> opatřením obecné...

Načteno

edesky.cz/d/6410866

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz