« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v lokalitě Horákovy školky v Bystřici pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

C3_ksv
A
r
e
á
l H
<br> o
r
á
k
o
v
y
<br> š
k
o
lk
<br> y
<br> n
e
z
p
<.>
<br> k
m
<.> 3
<br> 5
<.> 4
<br> z
n
<.>
<br> z
n
<.>
<br> te
le
f <.>
<br> z
n
<.>
<br> 3
0
/
3
0
<br> P
R
IS as
f
<.>
<br> S
o
k
o
la
<br> T
u
<br> m
y
<br> u
l.S
<br> o
k
o
la
<br> T
u
m
<br> y
<br> d
rt
<br> d
r
•
<br> d
rt
<br> d
r
•
<br> n
e
z
p
<.>
<br> z
n
<.>
<br> ul.Za drahou
<br> Areál Horákovy školky
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> z
e
le
ò
<br> z
e
le
ò
<br> zeleò
<br> z
e
le
ò
<br> vch <.>
<br> v
j <.>
<br> re
k
la
<br> m
n
í
<br> p
a
n
e
l
<br> z
e
le
ò
<br> ze
le
ò
<br> b
e
t.ž
la
b
<br> a
s
f <.>
<br> asf.cesta
<br> a
s
f.c
<br> e
s
ta
<br> a
s
f <.>
<br> z
e
le
ò
<br> z
e
le
ò
<br> z
e
le
ò
<br> z
e
le
ò
<br> z
e
le
ò
<br> z
e
le
ò
<br> z
e
le
ò
<br> z
e
le
ò
<br> z
e
le
ò
<br> asf.cestaasf.cesta
<br> b
e
t.ž
la
b
<br> 884/374884/378 884/375
<br> 8
8
4
/
3
7
1
<br> 884/379
<br> 8
8
4
/
3
8
0
<br> 8
8
4
/
3
7
2
<br> 884/377
<br> 8
8
4
/
3
7
3
<br> 884/376
2852/30
<br> 2852/29
<br> 8
8
4
/
4
<br> 8
8
4
/
3
5
5
<br> 884/356
<br> 8
8
4
/
3
5
4
<br> 8
8
4
/
3
5
3
<br> 3
3
5
8
<br> 8
8
4
/
15
1
<br> 2852/32
<br> 884/198
<br> 884/196
<br> 8
8
5
/
4
<br> 8
8
4
/
3
4
9
<br> 884/351
<br> 8
8
4
/
3
6
1
<br> 884/16
<br> 8
8
4
/
9
<br> 8
8
4
/
4
0
<br> 884/13
<br> 8
8
4
/
10
<br> 884/17
<br> 8
8
4
/
3
6
9
<br> 8
8
4
/
3
6
8
<br> 8
8
4
/
3
70
<br> 10
5
0
/
2
<br> 8
8
4
/
15
5
<br> 884/153
<br> 8
8
4
/
15
9
<br> 8
8
4
/
15
2
<br> 2852/8
<br> 1050/3
<br> 8
8
4
/
3
4
2
<br> 884/359
<br> 884/360
<br> 884/363
<br> 8
8
4
/
3
6
2
<br> 8
8
4
/
16
0
<br> 8
8
4
/
15
8
<br> 8
8
4
/
3
6
7
<br> 2906/2
<br> 2852/12
<br> 8
8
4
/
14
<br> 2
8
5
2
/
7
<br> 884/39
<br> Z
a D
<br> raho
u2852/11
<br> 884/350
<br> Š
1
<br> Š
2
<br> P
1-
<br> Š
5
<br> P
1-
<br> Š
4
<br> VODOVODNÍHO ŘADU
NAPOJENÍ NOVÉHO
<br> PV
C
<br> D1
60
<br> Ch
rá
nič
<br> ka
<br> O
V1
<br> O
V2
<br> O
V3
<br> K
U
0
<,> 1
<br> 1
5
<.> 1
<br> 3
<br> Z
U
0
<,> 0
<br> 0
0
<.> 0
<br> 0
<br> 0,1
<br> 7
5
<.> 0
<br> 0
<br> 5
0
<.> 0...
SDZ přechodné_STANION_HORÁKOVY_ŠKOLKY
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 335/2023 AlVa4
Čj.: MUBPH 12342/2023
<br> Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 23.05.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> StaniOn s.r.o <.>,IČ 283 26 962,sídlem Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod Hostýnem <,>
zastoupená Ing.Tomášem Olšou,IČ 026 05 031,sídlem Tyršova 931,768 61 Bystřice
pod Hostýnem
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu žadatele spol.StaniOn s.r.o <.>,IČ
283 26 962,sídlem Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod Hostýnem,zastoupená na základě
plné moci ze dne 20.05.2019 Ing.Tomášem Olšou,IČ 026 05 031,sídlem Tyršova 931,768
61 Bystřice pod Hostýnem,ze dne 11.05.2023,po projednání s dotčeným orgánem,kterým
je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,územní odbor
Kroměříž,dopravní inspektorát Kroměříž (dále jen „DI Kroměříž“) a jeho písemném
stanovisku vydaném dne 08.07.2019 pod čj.: KRPZ-64678-1/ČJ-2019-150806
<br> opatřením o...

Načteno

edesky.cz/d/6397469

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz