« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - hospodářská správa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - hospodářská správa
Oznámení
<br> o volná pracovní pozici,„ Statutární město Brno,MC Brno-Bystrc,tajemník UMC Brno-Bystrc
<br> oznamuje záměr přijmout referenta/referentku do pracovního poměru na dobu určitou zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost,s plným pracovním úvazkem,případně kratším dle vzájemné dohody,na pracovní pozici:
<br> Hospodářská správa Nástup: nejlépe ihned,případně dle dohody Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Bystrc,tj.Brno,nám.28.dubna 60
<br> Charakteristika pozice: zajišt'uje správu převážně drobného majetku a archivu,po materiální a technické stránce zabezpečuje průběh voleb a v případě potřeby zastupuje vrátní službu a obsluhu telefonní ústředny
<br> Platové podmínky a benefity: tarif v platové třídě 8 vzávislosti na počtu let odborné praxe dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,osobní příplatek (3.000,- Kč až 6.500,- Kč),případně další příplatky dle zák.č.262/2006 Sb <.>,možnost trvalého vzdělávání — vstupní vzdělávání,průběžná školení a semináře,dále 5 týdnů dovolené,4 dny indispozičního volna (sice days),pružná pracovní doba,příspěvek na stravování,na rekreaci,na penzijní připojištění,na ošacení,odměny při životním a pracovním výročí
<br> Požadavky: Předpoklady:
<br> ' SS vzdělání S maturitou.státní občanství ČR,nebo cizí státní
<br>.znalost práce na PC občanství a trvalý pobyt v ČR
<br>.časová flexibilita.věk minimálně 18 let
<br>.komunikační dovednosti.svéprávnost
<br>.odolnost vůči psychosociálnímu.bezúhonnost zatížení.ovládání jednacího jazyka <,>
<br> Praxe ve veřejné správě výhodou <.>
<br> Náležitosti písemné nabídky:
<br>.jméno,příjmení a titul.místo trvalého pobytu uchazeče uchazeče o číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o
<br>.datum a místo narození povolení k pobytu,jde-li o cizího státního uchazeče příslušníka
<br>.státní příslušnost uchazeče.datum a podpis uchazeče
<br> Povinné přílohy k nabídce:.životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců,u cizích...

Načteno

edesky.cz/d/6381704

Meta

Zveřejnění záměru   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz