« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - referent stavebního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
Statutární město Brno ; Městská část Brno —- Řečkovice a Mokrá Hora
<br> <.>,úřad městské části Brno „„ Řečkovice a Mokrá Hora |._ <,>
<br> \ !,f" Tajemnice SP.ZN.: S-MCBRMH/003810/23/2200/DOJA/1 VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXXX č.J.: MCBRMH/XXXXXX/XX/XXXX/DOJA TEL./E-MAIL: XXX 421 729 | docgka_l_-:.<.> _-reckqvicebrno.cz
<br> OZNAM E Nl o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ÚŘEDNÍKA č.04/2023
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.5 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> referent stavebního úřadu — speciálnj stavební úřad a silniční správní úřad (10.platová třída) NÁBOROVY PRGSPEVEK.ka 80 000 Kč! (v závisiosti na splnění podmínek)
<br> Charakteristika pozice:
<br> Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I.stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo základní komunikační systém) — dopravní stavby <.>
<br> Vykonává působnost silničního správního úřadu I.stupně a státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo základní komunikační systém) — povoluje zvláštní užívání komunikací,povoluje připojení komunikací a sjezdů na místní komunikace,připravuje podklady pro projednání sankcí na úseku silničního hospodářství,plní další úkoly plynoucí ze zákona o pozemních komunikacích (povoluje uzavírky,omezení přístupu,zařazuje komunikace),vydává vyjádření a stanoviska <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> tajemnice
<br> tel.: XXX XXX 716
<br> e-maíl: lederovaK::weckovice.brm.cz=
<br> Místo výkonu práce: „ Úřad městské části Brno — Rečkovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11,621 00 Brno <.>
<br> Pracovní úvazek: 10 (40 hod./týden) <.>
<br> Doba trvání pracovního poměru: Doba neurčitá <.>
<br> Předpokládané datum nástupu: Ihned po skončení výběrového řízení...

Načteno

edesky.cz/d/6381699

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz