« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Návrh Závěrečného účtu obce Oplocany za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2022 obce Oplocany[1].pdf [0,42 MB]
1/9
<br> OBEC OPLOCANY
<br> Závěrečný účet za rok 2022
<br> sestavený v Kč ke dni 31.12.2022
<br> Údaje o organizaci
Identifikační číslo OO636444
<br> Název Obec Oplocany
<br> Ulice Oplocany 100
<br> Obec Oplocany
<br> Pošta 751 01 Tovačov
<br> Kontaktní údaje
Telefon 588 002 581-2,mobil: 602 514 354
<br> Bankovní spojení : KB Přerov,č.ú.22121-831/0100
<br> E-mail ou@oplocany.cz
<br> Web www.oplocany.cz (veškeré informace o obci)
<br> Doplňující údaje :
Zastupitelstvo obce v roce 2022
<br>
<br> Starostka obce: XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Místostarosta obce : XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Zastupitelstvo obce : X členů
<br> Jmenný seznam
<br> XXXX XXXXXXXX - starostka obce (uvolněný člen ZO)
<br> XXXXXXXX XXXXXX – místostarosta (neuvolněný člen ZO )
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Obec Oplocany je členem:
<br>
<br> Svazku obcí Mikroregionu Střední Haná
<br> DSO povaloví
<br> Sdružení místních samospráv
<br> Svazu měst a obcí ČR
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
<br> 2/9
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 830 000,00 833 370,47 833 370,47 100,41 100,00
<br> 0000 1112
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené
<br> poplatníky
30 000,00 77 008,61 77 008,61 256,70 100,00
<br> 0000 1113
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané
<br> srážkou podle zvláštní sazby daně
120 000,00 171 183,01 171 183,01 142,65 100,00
<br> 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 900 000,00 1 294 416,39 1 294 416,39 143,82 100,00
<br> 0000 1122
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech <,>
<br> kdy poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané
<br> srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> 0,00 86 640,00 86 640,00 0,00 100,00
<br> 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 940 168,67 2 940 168,67 147,...
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022[1].pdf [3,46 MB]
Číslo dopor <.>
<br> OPLCCŠNY Došlo dnengl—FfŽC/ZŠ m Krajský úřad Olomouckého kr jo 1chon l?
<br> Odbor kontroly příjem,<.> “Maďaři“- Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc ' ngn.: KUOK/3870612022/OK/7710 Počet listů: 9 C.j.: KUOK 4891/2023 Počet stran: 9 Počet stejnopisú: 2 Počet příloh: 0 Počet listů/svazku příloh: 0 ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oplocany za rok 2022 IČ 00636444
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 11.10.2022 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 19.4.2023 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 15 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Oplocany za rok 2022 dne 20.9.2022.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 19.4.2023 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Oplocany
<br> Přezkoumané období: 1.1.2022 - 31.12.2022
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 19.4.2023 vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXX XXXXXX kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona c.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová
<br> Zástupci obce: XXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
VYSLEDOVKA0000001210[1].PDF [0,07 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Oplocany 3z00636444IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 365 901,63 0,00 386 593,89 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.396 024,63 0,00 407 066,89 0,00
<br> 36.549 10 620,93 0,00 9 522,88 0,00
<br> 35.558 120 243,00 0,00 52 588,20 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 230 244,00 0,00 282 910,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 7 974,00 0,00 17 415,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 44 133,00 0,00 32 000,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 468 983,00 0,00 401 037,00 0,00
<br> 13.521 1 559 276,00 0,00 1 328 707,00 0,00
<br> 12.518 785 586,38 0,00 640 051,53 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 10 967,00 0,00 6 629,00 0,00
<br> 8.511 49 437,95 0,00 71 236,33 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 8 190,90 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 270 638,00 0,00 203 061,00 0,00
<br> 1.501 164 517,96 0,00 134 443,44 0,00
<br> I.3 730 812,12 0,00 3 179 601,38 0,00
<br> A.4 809 877,35 0,00 8 005 065,33 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Oplocany
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Oplocany 100
<br> Právní forma:
...
ROZVAHA0000001209[1].PDF [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Oplocany 5z00636444IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 14 878 759,62 0,00 14 878 759,62 11 860 599,89
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 862 000,00 0,00 862 000,00 862 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.862 000,00 0,00 862 000,00 862 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 53 550,00 0,00 53 550,00 53 550,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 142 008,60 2 142 008,60 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 2 535 187,00 1 658 478,00 876 709,00 999 827,00
<br> 3.021 4 551 425,10 1 966 990,00 2 584 435,10 2 678 539,10
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 5 141 352,35 0,00 5 141 352,35 5 141 352,35
<br> II.14 423 523,05 5 767 476,60 8 656 046,45 8 873 268,45
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 278 290,00 72 756,00 205 534,00 214 822,00
<br> 5.018 129 898,00 129 898,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.408 188,00 202 654,00 205 534,00 214 822,00
<br> 15 693 711,05 5 970 130,60 9 723 580,45 9 950 090,45
<br> 30 572 470,67 5 970 130,60 24 602 340,07 21 810 690,34
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Oplocany
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Oplocany 100
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> Veřejná správa
<br> 00636444Účetní jednotka:
<br> Se...
PRILOHA0000001211[1].PDF [1,10 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Oplocany 1z00636444IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec OplocanyNázev:
<br> Sídlo: Oplocany 100
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> Veřejná správa
<br> 00636444Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 27.01.2023 12:54:41
<br> Odpisování dlouhodobého majetku: účetní jednotka odepisuje majetek v hlavní činnosti dle ČÚS č.708
rovnoměrným způsobem,<,> odpisy jsou prováděny dle odpisového plánu,o účetních odpisech měsíčně <.>
<br> Účtování sociálního fondu je prostřednictvím účtu 401 0019 <.>
Zásoby se účtují způsobem B,tj.v průběhu roku se účtují veškeré výdaje na pořízení zásob rovnou do nákladů <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí z platných předpisů.<.>
<br> V roce 2019 nedošlo k dílčím změnám postupů účtování <.>
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Oplocany 2z00636444IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 121 701,80 32 791,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předf...
Inventarizační zpráva za rok 2022[1].pdf [0,13 MB]
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
<br> Účetní jednotka:
<br> Obec: OPLOCANY
<br> IČ : 00636444
<br> Datum zpracování : 18.1.2023
<br> Den zahájení inventarizace : 6.1.2023
<br> Den ukončení inventarizace : 18.1.2023
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena : 31.12.2022
<br>
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice
<br> k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br>
<br> 1.1.Plán inventur
<br>
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala
<br> v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena <.>
<br> Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny
<br> rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami
<br> proběhla.Termín prvotní inventury byl dodržen <.>
<br>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizační komise
<br>
<br> Proškolení proběhlo v budově Obecního úřadu Oplocany dne 20.12.2022 přítomni byli
<br> všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy u zápisu z instruktáže.Součástí školení
<br> byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
<br>
<br> Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br>
<br>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br>
<br>
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U
<br> inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních
<br> položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
<br> položek dle data provedení inventury.Rozdílová inventura nebyla provedena <.>
<br>
<br> 2.Výsledek inventarizace:
<br> --------------------...
FIN212M0000001202[1].PDF [0,50 MB]
oddíl I./ 1
<br> 1019 **** 190 000,00 160 165,00190 000,00
<br> 1019 190 000,00 160 165,002131 190 000,00
<br> 1019
<br> 0000 **** 4 739 100,00 6 635 006,016 635 456,01
<br> 0000 0,00 96 000,004116 96 000,00
<br> 0000 78 900,00 80 700,004112 80 700,00
<br> 0000 0,00 59 908,574111 59 908,57
<br> 0000 600 000,00 736 392,051511 736 392,05
<br> 0000 0,00 29,861382 29,86
<br> 0000 10 000,00 41 595,881381 41 595,88
<br> 0000 1 000,00 1 900,001361 1 900,00
<br> 0000 160 000,00 197 700,001345 197 700,00
<br> 0000 1 200,00 1 300,001343 1 300,00
<br> 0000 8 000,00 7 550,001341 8 000,00
<br> 0000 0,00 9 142,501334 9 142,50
<br> 0000 2 000 000,00 2 940 168,671211 2 940 168,67
<br> 0000 0,00 86 640,001122 86 640,00
<br> 0000 900 000,00 1 294 416,391121 1 294 416,39
<br> 0000 120 000,00 171 183,011113 171 183,01
<br> 0000 30 000,00 77 008,611112 77 008,61
<br> 0000 830 000,00 833 370,471111 833 370,47
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Výsledek od
<br> počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2022 12 00636444
<br> XXX XXXXX IČ:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2022
<br> Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
<br> Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v
rámci souhrnného dotačního vztahu
<br> Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu
<br> Příjem z daně z nemovitých věcí
<br> Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných
her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů
<br> Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně
z technických her
<br> Př...

Načteno

edesky.cz/d/6379286

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz