« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - VEŘEJNÁ VÝZVA - pracovní pozice úředník/úřednice obce Kočov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Čestné prohlášení (29 kB)
Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení
<br> pro účely výběrového řízení
<br> Já,níže podepsaný/á
Titul,jméno,příjmení
<br>
<br> Datum narození
<br>
<br> Adresa místa trvalého pobytu
<br>
<br> tímto prohlašuji <,>
že v souladu s ustanovením § 5 zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti pro výběrové řízení na výše uvedené pracovní místo a jejich přílohách,které tímto poskytuji Obci Kočov pro jejich další zpracování <.>
<br> Souhlasím s tím,že výběrová komise může použít veřejné zdroje k ověření údajů o mé osobě;
<br> V
dne
<br>
Podpis:
Přihláška do výběrového řízení (13.63 kB)
Přihláška do výběrového řízení
<br> na obsazení pracovního místa pro činnost …………….……………………………………
<br>.<.> ……….……………………….<.> …………… <.>
<br> Jméno,příjmení a titul …….…….……………….<.> ………….…………………
<br>
Datum a místo narození …………………………………………………………
<br>
Státní příslušnost ………………….……………………………………
<br>
Místo trvalého pobytu …………………………………………………………
<br>
Číslo občanského průkazu …………………………………………………………
(u cizího státního občana číslo dokladu
o povolení k pobytu)
<br> Telefon a e-mailová adresa …………………………………………………………
<br>
<br> ………….<.> ……………………………………
Datum a podpis zájemce
<br>
<br> K přihlášce připojuji následující doklady:
1.životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,týkajících se správních činností,vlastnoručně podepsaný
1.čestné prohlášení o bezúhonnosti
<br> 1.úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> 1.prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů a s uchováním předložených ověřených kopií dokladů,které jsou předloženy pro účely tohoto vyhlášeného výběrového řízení do doby jeho ukončení,max.po dobu 3 měsíců
<br> 1.další doklady požadované pro obsazení funkce.:
Veřejná výzva - pracovní pozice úředník/úřednice obce Kočov (367.46 kB)
Obec Kočov,Kočov 29,348 15 Planá
<br>
<br>
Naše č.jed.: Koc 170/5/23 V Kočově dne 19.5.2023
<br>
<br>
<br> OBEC KOČOV
<br>
oznamuje na základě ustanovení § 6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávních celků a o změně některých zákonů,ve znení pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> VEŘEJNOU VÝZVU
<br>
<br> na obsazení pracovního místa
<br>
<br> ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE – účetní,admin.pracovník/pracovnice
<br>
<br> Obce Kočov
<br>
Náplň práce:
<br> Kompletní vedení úředních agend (účetnictví,mzdy,administrativa,vybírání poplatků,ověřování <,>
<br> podklady pro účetnictví,finanční správa obce – rozpočet ÚSC,pohledávky a závazky,styk s bankou
aj.institucemi,vedení pokladny,fakturace,ad.),obsluha pracoviště CzechPOINT,vedení spisové
<br> služby,práce s datovou schránkou a další úkony v samostatné i přenesené působnosti dle pokynů
<br> starosty obce <.>
<br>
Požadavky:
<br>  Úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou (obory ekonomický nebo veřejná správa
výhodou)
<br>  Znalost práce na PC
<br>  Rámcová znalost o zákonech č.128/2000 Sb <.>,o obcích,č.500/2004 Sb <.>,správní řád,č <.>
563/1991 Sb <.>,o účetnictví,č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,č.565/1990 Sb <.>,o místních
poplatcích
<br>  Dobré komunikační a organizační schopnosti
<br>
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek
<br>
Doba trvání pracovního poměru:
<br>  Na dobu neurčitou
<br>  Nástup dle dohody,nejdéle 1.8.2023
<br>  Zkušební doba 3 měsíce
<br> Místo výkonu práce: Obec Kočov
<br>
<br> Platové podmínky: se řídí Nařízením vlády ČR č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců
<br> ve veřejných službách a správě v platném znění
<br>  Do 9.platové třídy (rozpětí 21.710,-Kč v 1.paltovém stupni s praxí do 1 roku až do 31.820 ve
12.platovm stupni s uznanou praxí nad 32 let)
<br>  Po uplynutí zkušební doby motivující osobní příplatek
<br>
<br>
Dále nabízíme:
<br>  5 týdnů dovolené
<br>  Možnost úpravy pracovní doby
<br>
Přihláška musí obsahovat:
<br>  Jméno,příjmení a titul zájemce
<br>  Dat...

Načteno

edesky.cz/d/6360434

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz