Obec Kočov

Město, městys, obec, MČ
Okres Tachov

http://obeckocov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kočov
Kočov 29
348 15 Kočov

Datová schránka: b9nbhxa
E-mail: obeckocov@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2024 Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov konaného dne 14.6.2023 od 18hod
20. 05. 2024 Informace o zveřejnění Závěrečného účtu a Účetní závěrky Sdružení obcí Lučina za rok 2020
19. 05. 2024 Schválený rozpočtový výhled SOČ Černošín na léta 2025-2027
19. 05. 2024 Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov konaného dne 17.5.2023
19. 05. 2024 Návrh Zprávy o uplatnění územního plánu Kočov
19. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí - Město Planá
07. 05. 2024 Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
07. 05. 2024 SOČ -Návrh závěrečného účtu za rok 2022
05. 05. 2024 Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov konaného dne 30.8.2023 od 18:00 hod.
05. 05. 2024 Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov konaného dne 26.4.2023 od 18:00 hod.
05. 05. 2024 Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
05. 05. 2024 Návrh Závěrečného účtu obce Kočov za rok 2022
05. 05. 2024 Informace o zveřejnění Závěrečného účtu a Účetní závěrky Sdružení Obcí Lučina za rok 2022
05. 05. 2024 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOVA
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška
29. 04. 2024 Jmenování zapisovatele OVK pro Volby do Evropského parlamentu
24. 04. 2024 Schválený rozpočtový výhled SOČ Černošín na léta 2025-2027
24. 04. 2024 Oznámení o schválení závěrečného účtu SOČ Černošín za rok 2023
23. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
22. 04. 2024 Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov dne 17.04.2024. v 18.00h.
22. 04. 2024 Ceník poskytovaných služeb
16. 04. 2024 Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov konaného dne 24.1.2024 od 18 hodin
16. 04. 2024 Program veřejného zasedání 1/24. Konaného dne 24.01.2024 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kočov.
16. 04. 2024 Návrh opatření obecné povahy
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - finanční úřad - daň z nemovitých věcí na rok 2024
08. 04. 2024 Program veřejného zasedá 3/24. Konaného dne 17.04.2024 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kočov.
08. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8.6.2024-Stanovení minimálního počtu členů OVK
08. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění schváleného RO č. 1 za rok 2024
08. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění střednědobého rozpočtového návrhu na období 2025-2027
04. 04. 2024 Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov konaného dne 07.02.2023 od 18:00 hod.
04. 04. 2024 Zápis ze zasedání - 25.1.2023
04. 04. 2024 Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov konaného dne 7.12.2022
04. 04. 2024 zápis ze zasedání - 27.10.2022
04. 04. 2024 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Kočov
04. 04. 2024 Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov, které se konalo dne 27.4.2022 od 18:00 hod.
04. 04. 2024 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kočov, které se konalo dne 23.2.2022 od 17:00 hod
04. 04. 2024 Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov, které se konalo dne 12.1.2022 od 17.00hod.
04. 04. 2024 Kočovští z Kočova
04. 04. 2024 Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023
04. 04. 2024 Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
04. 04. 2024 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021
04. 04. 2024 Cena vodného a stočného pro rok 2022
04. 04. 2024 Povinnosti vlastníků jímek a septiků v obcích bez centrální ČOV
04. 04. 2024 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Tachov
04. 04. 2024 SPÚ Tachov - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - KoPÚ Ústí nad Mží
04. 04. 2024 Směrnice č. 1/2022 - petice a stížnosti
04. 04. 2024 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
04. 04. 2024 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Sedlišťského potoka v ř. km 0,000 – 18,161 a výzva k podání připomínek
04. 04. 2024 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
04. 04. 2024 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku ze psů

XML