« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - interní auditor/auditorka v odboru Kancelář ředitele Magistrátu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_RED_2018_interni.audit_VR99-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPLO3UY0*
MHMPXPLO3UY0
<br> Č.j.: MHMP 1048852/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 18.května 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
<br> interní auditor / interní auditorka
v odboru Kancelář ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2018)
<br>
Sjednaný druh práce: interní auditor / interní auditorka
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
ve 12.PT (27.250 Kč až 40.120 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
20.060 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • komplexní zajišťování auditů finančních,auditů systémů a výkonů v rámci Magistrátu hl.města
Prahy,zpracování a průběžné doplňování typových auditních programů
<br> • zajišťování interního auditu v souladu se zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné
správě a změně některých zákonů
<br> • sestavování návrhů střednědobých a ročních plánů interního auditu
• koordinace činností souvisejících s organizací a zajišťováním interního auditu
• zajišťování a koordinace koncepčních prací směřujících k vyhledávání a rozpoznávání rizik včetně
<br> posuzování a navrhování opatření přijímaných k omezení těchto rizik
• organizování a koordinace ověřování finančních,účetních a jiných údajů a operací souvisejících
<br> s rozpočtovými prostředky,včetně prostředků poskytovaných z fondů EU a majetkem hl.m.Prahy
a hospodaření s nimi
<br> • organizování a koordinace ověřování systému nastavení řídících a kontrolních mechanismů
souvisejících s prostředky poskytovanými z fond...

Načteno

edesky.cz/d/6355437

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz