« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti "Rekonstrukce a modernizace silnice II/442

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace zde 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV
ODBOR VÝSTAVBY,ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov
<br>
SPIS.ZN.: OVÚPŽP 16724/2022/Kp
Č.J.: MUVI 48223/2023
<br>
DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br>
Ing.XXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
podatelna@vitkov.info
<br>
DATUM:
<br>
17.05.2023
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
<br>
<br> Správa silnic Moravskoslezského kraje,příspěvková organizace,IČO 00095711,Joži Davida 2,747
06 Opava 6
<br> (dále jen "stavebník") dne 07.12.2022 podal žádost o prodloužení stavebního povolení na stavbu:
<br> Stavební úpravy pozemní komunikace
<br> pod názvem
<br> „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 Čermná - Svatoňovice - VD Kružberk“
<br>
<br> na pozemcích parc.č.2198/5,2396/1,2396/3,2396/4,2396/5,2396/6,2396/7,2396/8,2396/9,2915 <,>
2961,2967,2971 v katastrálním území Svatoňovice,parc.č.2503/1 v katastrálním území Čermná ve
Slezsku,parc.č.3240 v katastrálním území Vítkov.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
Údaje o stavbě a její stručný popis:
<br> - Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávajícího úseku silnice č.II/442,jejíž součástí nejsou žádná
nová dopravní napojení na stávající dopravní infrastrukturu.Nedojde ke změně stávajícího
dopravního uspořádání řešeného úseku komunikace.Stávající úrovňová křížení i stávající napojení
sousedních pozemků zůstanou zachována <.>
<br> - Bude provedena povrchová oprava živičného krytu stávající vozovky v šířce 7,0 m s lokální sanací
upadlých okrajů,tzn.výměnou stávajících podkladních vrstev na 30 % délky řešeného úseku.Po
obou stranách vozovky bude provedena obnova nezpevněných krajnic šířky 0,50 m z recyklátu
získaného frézováním vozovky.Součástí stavby bude běžná oprava a údržba stávajících propustků
(pročištění a vyčištění vtoků i výtoků,otryskání kamenného zdiva,přespárování) a vyčištění
stávajících příkopů.Stávající poškozená ocelová silniční svodidla a stávající silniční zábradlí budou
odstra...

Načteno

edesky.cz/d/6355239

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz