Obec Čermná ve Slezsku

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://cermnaveslezsku.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Čermná ve Slezsku
Čermná ve Slezsku 81
749 01 Čermná ve Slezsku

Datová schránka: dhjbmp9
E-mail: oucermna@c-box.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 Volby do Evropského parlamentu-oznámení o době a místě konání
22. 05. 2024 Volby do Evropského parlamentu-vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň
17. 05. 2024 Prodloužení lhůty pro podání nabídek č.2 "Čermná ve Slezsku-rekonstrukce požární zbrojnice"
16. 05. 2024 Zrušení mimořádného zasedání zastupitelstva obce
16. 05. 2024 Závěrečný účet hospodaření obce Čermná ve Slezsku za rok 2023 a zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2023
15. 05. 2024 Prodloužení lhůty pro podání nabídek-"Čermná ve Slezsku-rekonstrukce požární zbrojnice"
14. 05. 2024 Rozpočtová opatření č. 1/2024
10. 05. 2024 Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
03. 05. 2024 Výzva k podání cenové nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu-" Rekonstrukce požární zbrojnice"
30. 04. 2024 Oznámení o konání 13. zasedání zastupitelstva obce
30. 04. 2024 Záměr na pronájem pozemků
27. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu-jmenování zapisovatele okrskové volební komise
23. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu-informace o počtu a sídlech volebních okrsků
18. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Čermná ve Slezsku za rok 2023
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
08. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu-stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
04. 04. 2024 Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, v místě železničního přejezdu P6742 u silnice č. II/442
21. 03. 2024 Aukční vyhláška UZSVM/OOP/2785/2024-OOPM
05. 03. 2024 Dodatek č. 3-"Pravidla pro poskytování bezúročných půjček z rozpočtu Obce Čermná ve Slezsku- poskytnutí "kotlíkové" dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
05. 03. 2024 Dodatek č. 3-změna podmínek dotačního programu domácí čistírny odpadních vod
05. 03. 2024 DOTAČNÍ PROGRAM DOMÁCÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO ROKY 2021-2024
05. 03. 2024 Pravidla pro poskytování bezúročných půjček z rozpočtu Obce Čermná ve Slezsku- poskytnutí "kotlíkové" dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
27. 02. 2024 Oznámení o konání 11. zasedání zastupitelstva obce
27. 02. 2024 Aukční vyhláška- č.j. UZSVM/OOPM/1067/2024-OOPM
16. 02. 2024 Záměr na směnu pozemku
12. 01. 2024 Aukční vyhláška -pozemková parcela č. 1697/2
21. 12. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027
21. 12. 2023 Rozpočet obce na rok 2024
21. 12. 2023 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-oznámení o vydání územního plánu Čermná ve Slezsku
21. 12. 2023 Aukční vyhláška
21. 12. 2023 Územní plán Čermná ve Slezsku
13. 12. 2023 Oznámení o konání 11. zasedání zastupitelstva obce
13. 12. 2023 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úprav provozu na pozemních komunikacích-silnicích II. a III. třídy v působnosti Městského úřadu ve Vítkově
07. 12. 2023 Rozpočtová opatření č. 10/2023
30. 11. 2023 Návrh rozpočtu DSO Venkovský mikroregion Moravice na rok 2024
23. 11. 2023 Návrh rozpočtu obce Čermná ve Slezsku na rok 2024
23. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2025-2027
23. 11. 2023 Rozpočtová opatření č. 9/2023
22. 11. 2023 Aukční vyhláška-pozemková parcela č. 1697/2
15. 11. 2023 Oznámení o 10. zasedání zastupitelstva obce
05. 11. 2023 Rozpočtová opatření č. 5/2023
03. 11. 2023 Rozpočtová opatření č. 8/2023
02. 11. 2023 Rozpočtová opatření č. 7/2023
02. 11. 2023 Rozpočtová opatření č. 6/2023
02. 11. 2023 Rozpočtová opatření č. 4/2023
25. 10. 2023 Smlouva o zápůjčce
25. 10. 2023 Smlouva o zápůjčce
25. 10. 2023 Aukční vyhláška- č.j. UZSVM/OOPM/9707/2023-OOPM
17. 10. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu- Obecně závazná vyhláška č. 1/2023- o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
17. 10. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu- Obecně závazná vyhláška č. 2/2023- o místním poplatku ze psů

XML