« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. EIA – oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie rozvoje území Olomouckého kraje“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. EIA – oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie rozvoje území Olomouckého kraje“

Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor životního prostředí
náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
<br> Zveřejnění informace
o zahájení zjišťovacího řízení podle § 16 zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),ke koncepci
<br> „Integrovaná strategie rozvoje území Olomouckého
kraje“
Předkladatelem návrhu koncepce je Statutární město Olomouc,Horní
náměstí 583,779 00 Olomouc a GHC regio s.r.o <.>,Sokolská 541/30 <,>
779 00 Olomouc <.>
Příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP),Odbor
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,Vršovická
65,100 10 Praha 10,oznamuje zahájení zjišťovacího řízení koncepce a
zveřejnění informací dle zákona <.>
Do textové části koncepce „Integrovaná strategie rozvoje území
Olomouckého kraje“ lze nahlédnout na Odboru životního prostředí <,>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Bratrská 358,751 31 Lipník nad
Bečvou a nebo je zveřejněn v Informačním systému SEA,kód
koncepce
MZP201K
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce) <.>
Každý může podle § 6 odst.7 zákona zaslat své písemné vyjádření
k návrhu koncepce příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne vyvěšení
informace na úřední desce kraje <.>
Ing.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
Zastupující vedoucí odboru životního prostředí,otisk úředního razítka
<br> Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
vyvěšeno ………….sejmuto ………….podpis -------------------------------Na úřední desce elektronické:
vyvěšeno ………….sejmuto ………….podpis --------------------------------
<br>

Načteno

edesky.cz/d/63397


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz