« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška - ÚR "Propojení OK-DKS D1 km 181,855-196,500-D2 km 0,192 + připojení MB/ZPI/k

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 3251 23 Propojeni OK DKS D1 km 181
STAVEBNÍ ÚŘAD,?Lšl/XRlÁíxlíšKÉ NÁM.13 337 03 BRNO
<br> VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MCBJIH/04782/2023/SÚ/Br SPIS.ZN.1 S—MCBJIH/04013/2023/Br VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX DS: xphbXgX TEL.: XXX XXX XXX MOB: E-MA'l—í josef.brabec©brno-jih.cz DATUM: 9.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
<br> o ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 546/56,149 00 Praha,které zastupuje společnost ZLINPROJEKT a.s <.>,ICO 25519662,Pod Sternberkem 306,763 02 Zlín
<br> (dále jen "žadatel") podalo dne 3.4.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nového komunikačního vedení a přípoj ek sítí elektronických komunikací v rámci záměru:
<br> "Propojení OK-DKS Dl km 181,855-196,500—D2 km 0,192 + připojení MB/ZPI/kamer"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1065/1 V katastrálním území Bohunice,parc.č.1112/12,1112/13,1112/14,1112/15,1112/16,1124/3,1124/4,1124/5,1124/6,1606,1610/2,1998/5,2056/1,2065,2066/1,2066/2,2066/3,2067,2068,2069/1,2072/1,2072/2,2073,2075 v katastrálním území Horní Heršpice,parc.č.580/1,604/1,604/15,605,606,613/4,613/5,614,616,617/4,618,619/1,620/1,621,622/1,622/2 v katastrálním území Dolní Heršpice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> V povolovaném úseku stavebním úřadem MČ Brno-jih (km 193,240 až km 196,320) jsou mimo pozemků na území městské části Brno-jih stavbou dotčeny i pozemky MC Bohunice <.>
<br> Na území MČ Brno-jih a MČ Bohunice určil pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí stavební úřad MC Brno-jih přímý nadřízení orgán Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna opatřením č.j.MMB/0298977/2022 ze dne 13.6.2022 <.>
<br> Stavba obsahuje: - Předmětná stavba řeší výstavbu nového podzemního komunikačního vedení a přípojek sítí elektronických komunikací společnosti Reditelství silnic a dálnic <.>
<br> Popis záměru a umístění stavbv:
<br> - V km 193,240 bude ve středovém dělícím pásu dálnice D1 na pozemcích parc.č.1065/1 v katastrálním území Bohunice,parc.č.1112/12,1112/13,1...

Načteno

edesky.cz/d/6323750

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz