« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Zveřejnění záměru na pacht pozemků, vše k. ú. Petřvald u Karviné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru na pacht pozemků, vše k. ú. Petřvald u Karviné.pdf
Město Petřvald
<br> Městský úřad,finanční odbor náměstí Gen.Vicherka 2511 735 41 Petřvald
<br> MěÚP 3659/2023 Zveřejnění
<br> záměru na paoht části pozemku parc.č.2278/ 1,pozemků parc.č.2278/20,parc.č.2278/19,parc.č.2278/18,parc.č.2278/17 & parc.č.2278/16 <,>
<br> vše v k.ú.Petřvald u Karviné,v souladu s š 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> Rada města Petřvald na své 14.schůzi dne 10.05.2023 schválila usnesením č.14/248 zveřejnění záměru na pacht části pozemku parc.č.2278/1 o výměře cca 100 m2,pozemků parc.č.2278/20 o výměře 24 m2,parc.č.2278/19 o výměře 24 m2,parc.č.2278/18 o výměře 24 m2,parc.č.2278/17 o výměře 24 m2 & parc.č.2278/16 o výměře 24 m2,vše v k.ú.Petřvald u Karviné <.>
<br> Pozemky se nachází v zástavbě garáží na ulici Odborů.Záměr byl vyhlášen na základě žádosti.Zveřejnění tohoto záměru nevylučuje nabídky od jiných zájemců <.>
<br> v Petřvaldě dne 1 1.05.2023 MĚSTO PETŘVALD
<br> měsrsKÝ ÚŘAD odbor finanční L _
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX referent finančního odboru
<br> Detail /
<br> nf
<br> zmar; 235/33 227035 €— 22:20: ; __ :: aaa 22102 238% meze.mac
<br> _“ 227W? jezem/7:5.? 22734
<br> m 237% —Ézzm5 22mm ' - 2228322
<br>.23845
<br> Why?/w; 34
<br> mámo/zap M;; &;: J—Čp _ \ _ )a '127 51 \ me mew; máme/;? o mír; „,;—- - -.<.>.? _ ' „__J ' “ 270/1.- 22: \ PargÁÍJČZM/IJ 375,53 „„j- \\ _ řez 2278/1 ! ??.a :.z.\ \ 2230113 _ „m <.>,/„W ;; ;:an ti:-Já?! 150510113 \ ::.“"—:"" mw 7G / / ' &% 2273/15 mím _ „
<br>.<.> 9- prací [(%/1 0 ?lďlzrfí aaa,for?/nf" abba/ec; rů Ž-čf <.>,214qu4; Éra/1.22!

Načteno

edesky.cz/d/6295143

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz