« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - kontrolor/kontrolorka finančních kontrol v odboru kontrolních činností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove rizeni_OKC_1458_kontrolor fin.kontrol_VR95-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPLLBHUM*
MHMPXPLLBHUM
<br> Č.j.: MHMP 982010/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 10.května 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
kontrolor / kontrolorka finančních kontrol
<br> v odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 1458)
<br>
Sjednaný druh práce: kontrolor / kontrolorka finančních kontrol
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
ve 12.PT (27.250 Kč až 40.120 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době do výše
20.060 Kč,mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • metodické usměrňování kontrolní činnosti hlavního města Prahy
• vyhodnocování účinnosti kontrolního systému
• zajišťování přezkoumávání hospodaření městských částí hlavního města Prahy
• provádění a koordinace činností v rámci finančních kontrol a přezkoumávání hospodaření
<br> městských částí a dobrovolných svazků obcí
• zpracovávání dokumentace o průběhu a výsledcích kontrolních akcí,vyhodnocování kontrolních
<br> zjištění a navrhování opatření k odstranění zjištěných nedostatků
• zpracovávání výstupů z kontrolních akcí
• koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti hlavního města Prahy
• provádění a koordinace činností v rámci finančních kontrol příspěvkových organizací a kontrol
<br> hospodaření s majetkem hlavního města Prahy
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<b...

Načteno

edesky.cz/d/6284511

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz