« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.787 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Poskytování služeb podpory aplikačního a technologického vybavení zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu hl. města Prahy na dobu 4 let a k návrhu na úpravu ro

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPIX4OR4.pdf
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 787
ze dne 9.5.2023
<br> k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Poskytování
služeb podpory aplikačního a technologického vybavení zrekonstruovaného Operačního
střediska krizového štábu hl.města Prahy na dobu 4 let" a k návrhu na úpravu rozpočtu
<br> vlastního hl.m.Prahy na rok 2023 v kap.07
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.b e r e n a v ě d o m í
<br> informace o veřejné zakázce s názvem "Poskytování služeb podpory aplikačního
a technologického vybavení zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu
hl.města Prahy na dobu 4 let“ zadávané v otevřeném řízení podle ustanovení § 56
zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <,>
uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách
<br> I I.s c h v a l u j e
<br> 1.závěry hodnoticí komise a pořadí účastníků obsažené ve zprávě o hodnocení
nabídek,která je přílohou oznámení o výběru dodavatele obsaženého v příloze č.1
tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy pro rok 2023 dle přílohy č.3 tohoto
usnesení
<br> I I I.r o z h o d u j e
<br> o výběru dodavatele BusinessCom a.s <.>,se sídlem Praha 4,Dobrušská 1797/1 <,>
PSČ 147 00,IČO: 27426653,k veřejné zakázce s názvem "Poskytování služeb podpory
aplikačního a technologického vybavení zrekonstruovaného Operačního střediska
krizového štábu hl.města Prahy na dobu 4 let" s nabídkovou cenou 45.987.040 Kč
bez DPH
<br>
<br> I V.u k l á d á
<br> 1.MHMP - OIC MHMP
<br> 1.oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům ve znění
přílohy č.1 tohoto usnesení,kterou tvoří oznámení o výběru dodavatele
<br> Kontrolní termín: 31.5.2023
<br> 2.učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle
bodu III.tohoto usnesení
<br> Kontrolní termín: 30.6.2023
<br> 3.uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu III.tohoto usnesení
a v sou...

Načteno

edesky.cz/d/6284483

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz