« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. EIA – Zveřejnění posudku k záměru „ Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice – Nošovice“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. EIA – Zveřejnění posudku k záměru „ Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice – Nošovice“

Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor životního prostředí
náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
<br> Zveřejnění informace
o posudku podle § 16 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),záměru
<br> „Zdvojení stávajícího vedení V403,Prosenice Nošovice“
Oznamovatelem je ČEPS a.s <.>,Ing.Andrew Gayo Kasembe,Ph.D.<,>
Elektrárenská 774/2,101 52 Praha 10 <.>
Příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP),Odbor
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,Vršovická
65,100 10 Praha 10,oznamuje zveřejnění posudku vlivů záměru a
zveřejnění informací dle zákona <.>
Do textové části posudku „Zdvojení stávajícího vedení V403
Prosenice - Nošovice“ lze nahlédnout na Odboru životního
prostředí,Městský úřad Lipník nad Bečvou,Bratrská 358,751 31
Lipník nad Bečvou a nebo je zveřejněn v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA,česká informační agentura
životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia),kód
záměru MZP431 <.>
Každý může podle § 6 odst.7 zákona zaslat své písemné vyjádření
k návrhu koncepce příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne vyvěšení
informace na úřední desce posledního kraje <.>
Ing.Xenie Pospíšilová v.r <.>
vedoucí odboru životního prostředí,otisk úředního razítka
<br> Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
vyvěšeno ………….sejmuto ………….podpis -------------------------------Na úřední desce elektronické:
vyvěšeno ………….sejmuto ………….podpis --------------------------------
<br>

Načteno

edesky.cz/d/62677


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz