« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Nařízení SVS - aviární influenza - ohnisko Poruba u Orlové

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Narizeni_SVS_aviarni_influenza_ohnisko_Poruba_u_Orlove.pdf
1
<br>
Č.j.SVS/2023/062808-T
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
(dále jen správní orgán nebo KVS) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49
odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon),v
souladu s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a
zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném
znění,nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019 <,>
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o
pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,(dále jen „nař <.>
2020/687“),a v souladu s ustanovením § 75a odst.1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření:
<br>
<br> Čl.1
<br> Výskyt nákazy a poučení o nákaze
<br>
<br> a) (1) vydávána za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní
aviární influenzy (dále jen nákaza),která byla potvrzena v k.ú.712493 Poruba u Orlové
(okres Karviná) <.>
<br>
(2) Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu <.>
Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A,různých subtypů.Onemocnění se klinicky
projevuje apatií,sníženým příjmem krmiva,sníženou snáškou,dýchacími potížemi,otoky na
hlavě,krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem.Nemocnost i úmrtnost může
dosahovat až 100%.Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě
vnímavé.Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci <.>
K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků nebo nepřímo pomocí
kontaminovaných pomůcek,krmiva,vody apod.K infekci dochází nejč...

Načteno

edesky.cz/d/6236582


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz