« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2023
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.4/2023 ze dne 02.05.2023
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 02.05.2023:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo „Závěrečný účet obce Smrk za rok 2022“,včetně „Zprávy o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření obce Smrk za rok 2022“ – s výhradami <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválilo „Účetní závěrku obce Smrk k 31.12.2022“ <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Schválilo „Plán účetních odpisů na rok 2023“ <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Schválilo záměr pronajmout část nemovitosti – zasedací místnost,včetně jeho zařízení <,>
<br> část objektu č.p.10 na pozemku parcelní číslo st.25 – zastavěná plocha a nádvoří <,>
v katastrálním území Smrk na Moravě,které jsou ve vlastnictví OBCE SMRK <.>
<br> Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 2
6.Schválilo „Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa
<br> zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství“ mezi OBCÍ SMRK
a fou EKO-KOM,a.s <.>,Na Pankráci 1685/17,Nusle,140 21 Praha 4,IČ: 25134701 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.Schválilo „Pověření (zmocnění)“ OBCE SMRK k plnění části povinností obce vůči
<br> společnosti EKO-KOM,a.s <.>,Na Pankráci 1685/17,Nusle,140 21 Praha 4 <,>
IČ: 25134701,fě ESKO-T s.r.o <.>,Hrotovická 232,Jejkov,674 01 Třebíč,IČ: 25333411 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.Schválilo na základě návrhu hodnotící komise – komise pro otevírání a hodnocení
<br> nabídek,jako zhotovitele akce „Smrk – komunikace a technická infrastruktura pro
výstavbu rodinných domků“ fu XXXX XXXX,s.r.o <.>,Rudíkov XX,675 05 Rudíkov <,>
IČ: 25563114,a to za nabídkovou cenu 7.256.491 Kč,včetně DPH <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.Vzalo na vědomí „Zápis z valné hromady“ Svazku obcí pro komunální služby,Hrotovická
<br> 232,Jejkov,674 01 Třebíč,IČ: 47438541,ze dne 14.03.2023 <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
10.Schválilo mimořádnou odměnu účetní obce ve výši 8.000 Kč za přípravu podkladů na
<br> přez...

Načteno

edesky.cz/d/6224111

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz