« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Zveřejněnízáměru bezúplatného převodu pozemků parc. č. 6396/17 a parc. č. 6396/109, vše v katastráln

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků parc. č. 6396_17 a č. 6396_109, vše k.ú. Petřvald u Karviné(2).pdf
Město Petřvald
<br> Městský úřad,finanční odbor náměstí Gen.Vicherka 2511 735 41 Petřvald
<br> MěÚP 3175/2023
<br> Zveřejnění
<br> záměru bezúplatného převodu pozemků parc.č.6396/17 a parc.č.6396/ 109,vše
<br> v katastrálním území Petřvald u Karviné v souladu s š 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších přepisů
<br> Zastupitelstvo města Petřvald na svém 4.zasedání dne 26.04.2023 schválilo usnesením č.4/7 záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č.6396/17 ostatní plocha o výměře 1060 rn2 a pozemku parc.č.6396/ 109 ostatní plocha o výměře 396 m2,vše vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj na LV číslo 10001 pro katastrální území Petřvald u Karviné <.>
<br> Na předmětných pozemcích se nachází stavba silnice III/4726 a silniční pomocný pozemek,vše na ulici Závodní <.>
<br> V Petřvaldě dne 02.05.2023
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX referent finančního odboru
<br> * ČÍ/ F|| Ě.' Ú “É „UŘ ?.HÍĚE IE.! Í %: l_._ _ uší-ští! $$$/asula
<br> D
<br> \ 45 '.<.>.<.>.—iq <.>,"'\Éj ' “'"“.nflu-s w,<.>.— a\ W | 1 __.: Hišíí gg; ml.<.> IE.-Ě ĚĚ'É—Ěí 4-
<br>._.<.> ___-__ g.<.>.? fén/Jí “*“ l
<br> “ <.>,fo

Načteno

edesky.cz/d/6219847

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz