« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Zveřejněníadresného záměru výpůjčky pozemků parc. č. 1856/1, parc. č. 1856/26, parc. č. 1876, parc.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění adresného záměru výpůjčky pzemků města (Myslivecký spolek HALDY Petřvald(2).pdf
Město Petřvald ' Městský úřad,finančníodbor
<br> náměstí Gen.Vicherka 2511 735 41 Petřvald
<br> MěÚP 3137/2023 Zveřejnění
<br> adresného záměru výpůjčky pozemků parc.č.1856/1,parc.č.1856/26,parc.č.1876,parc.č.1877,parc.č.1878/1 a parc.č.1878/2,vše v katastrálním území
<br> Petřvald u Karviné v souladu 5 €; 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> Rada města Petřvald na své 13.schůzi dne 26.04.2023 schválila usnesením č.13/231 adresný záměr výpůjčky pozemků,ato:.1856/1 orná půda o výměře 6 982 n12,<.> 1856/26 orná půda o výměře 1 961 mg,<.> 1876 trvalý trávní porost o výměře 5 679 m2,— parc.<.> 1877 vodní plocha o výměře 766 m2,- parc.<.> 1878/1 ostatní plocha o výměře 10 708 m2,— parc.č.1878/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2,vše vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj na LV číslo 10001 pro katastrální území Petřvald u Karviné,Mysliveckému spolku HALDY Petřvald,se sídlem U Samoobsluhy 1820,735 41 Petřvald,IČO 67341284,na dobu 20 let <.>
<br> Cr <.>
<br> — parc.- parc.— parc <.>
<br> 0: (k (>< O<
<br> Pozemky se nacházejí na ul.Petra Bezruče.Záměr byl vyhlášen na základě žádosti.Zveřejnění tohoto záměru nevylučuje nabídky od jiných zájemců.Tyto lze adresovat,obdobně jako připomínky ke zveřejněnému záměru,na adresu město Petřvald,náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41 Petřvald <.>
<br> V Petřvaldě dne 28.04.2023
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX referent finančního odboru
<br> C_Íl
<br> XXX

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz