« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kelendářní rok 2022.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2022
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny A 12 Petřvald
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba Obchodní společnost
<br> Bidlo:
<br> Identifikačni číslo: Statutární orgán:
<br> 3.Vlastníci Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Statutární orgán:
<br> Právnická osoba Obchodni společnost Sídlo:
<br> Identinkační číslo: Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> plátce DPH
<br> Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s <.>
<br> 28.října 12351169
<br> 70900 Ostrava
<br> 45193665
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s <.>
<br> Sídlo: 28.října 12351169 70900 Ostrava
<br> Identifikační číslo: 45193665
<br> Statutární orgán:
<br> 4.EČPE související s cenou dle provozní evidence
<br> Město Petřvald
<br> náměstí Gen.Vicherka 2511 73541 Petřvald
<br> 00297593
<br> Severomoravské vodovody a kanalizace Ost 28.října 1235/169
<br> 70900 Ostrava
<br> 45193665
<br> 8118-712493—45193665-412—45193665 8118-720488-00297593-3/1-45193665 8118-720488-00297593-31'2-45193665 8119-715085-00297593-4/1-45193665
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2022 Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.(tČD 45193865) Dílčí odběratelské porovnání ceny A 12 Petřvald Tabulka č.1 ' ' ' ' Náklady pro výpočet conv prd_vodne & stočné ' '.<.>.' ' ' - ' Měrná _ _Voda pitná _ _ __ _ _Voda odpadní __ _ ! Řádek Nákladové paiožkv _ jedn.Skutečnost _; Kalkulace _ _R_o_zd__í_|_ _ Skutečnost _ Kalkulace Rozdíl _ | |_.Materiál _ mil.Kč 0.000000._ (|_-„000000 _ 0.000000 0.692429__ 0.000070 __ ____0_.c_|00_359__ '1.1 - surová vóda podzemní + povrchova _ ! mil.Kč 0.000000...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz