« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení_o_konání_VP_A6_ZÚR_MSK.pdf
*KUMSX02RN76C*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor územního plánování a stavebního řádu
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ : 70890692
<br>
<br>
F ax: 595 622 126 DIČ : C Z70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Klasifikace informací: Neveřejné
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.6 Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dá le XXX „krajský úřad“
nebo také „pořizovatel“),jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle ust.§ 7 odst.1 písm.a)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“),je v souladu s ust.§ 42b odst.2 s odkazem na ust.§ 39 odst.1 stavebního zákona
povinen návrh aktualizace zásad územního rozvoje,vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o
konání veřejného projednání doručit veřejnou vyhláškou.Krajský úřad tímto oznamuje:
<br> veřejné projednání návrhu Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> se uskuteční 19.6.2023 od 13:00 hodin
v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,se sídlem na ulici 28.října 117 v Ostravě <,>
<br> v zasedací místnosti zastupitelstva kraje C210 <.>
<br> Předmětná aktualizace zásad územního rozvoje je pořizována zkráceným postupem podle ust.§ 42a–42b
stavebního zákona <.>
<br> Obsahem návrhu Aktualizace č.6 ZÚR MSK pro veřejné projednání je vymezení návrhového koridoru
VR2 pro vysokorychlostní železniční trať v úseku Ostrava-Svinov – hranice ČR/PL (– Katowice) <,>
a to namísto stávající územní rezervy D507.Návrh Aktualizace č.6 ZÚR MSK je s ohledem na skutečnost <,>
že orgán ochrany přírody,Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství <,>
nevyl...

Načteno

edesky.cz/d/6149225

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz