« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Žádost o vyvěšení na úřední desce - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_ucetni.pdf
1/2
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Michálkovice
starosta
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.1/2023
<br> Starosta městského obvodu Michálkovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> v rámci Úřadu městského obvodu Michálkovice
<br>
<br> Druh práce: účetní
<br>
Místo výkonu práce: statutární město Ostrava,městský obvod Michálkovice
<br> Charakteristika práce: komplexní vedení účetnictví městského obvodu,sestavování účetní
<br> závěrky,vedení účetních knih,příprava rozpočtu městského obvodu
<br> Počet obsazovaných míst: 1
<br>
Předpoklady: státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt
dosažení věku 18 let
<br> způsobilost k právním úkonům
<br> bezúhonnost
<br> ovládání jednacího jazyka
<br>
<br> Požadovaná kvalifikace: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br>
Pracovní poměr se uzavírá: na dobu neurčitou
<br>
Předpokládaný nástup: květen-červen 2023
<br>
Jiné požadavky: samostatné rozhodování a řešení úkolů,spolehlivost,zodpovědnost
aktivní znalost práce na PC (MS Office)
<br> orientace v zákoně o účetnictví,v zákoně o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a zákoně o XXXX z přidané hodnoty
<br> výhodou je znalost práce v GINIS,praxe účetní
<br>
<br> Platová třída: 10.(v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném
<br> znění),možnost přiznání osobního příplatku
<br>
<br> Náborový příspěvek: 60.000 Kč
<br>
Lhůta pro podání přihlášky: 30.04.2023
<br>
Způsob a místo podání přihlášky: poštou na adresu úřadu městského obvodu nebo osobním
doručením na podatelnu úřadu v uzavřené obálce s označením
<br> „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č.1/2023“
<br> přihlášku lze zaslat i prostřednictvím datové schránky,včetně
<br> požadovaných dokladů,originály dokladů uchazeč doloží při osobním
<br> pohovoru
<br>
<br>
2/2
<br>
<br>
<br>
<br> Adresa pro podání přihlášky: Úřad městského obvodu Michálkovice,Českos...

Načteno

edesky.cz/d/6111307

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz