« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Referent sociálních věcí, sociální pracovník na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb, zdravotnictví, prevence a ekonomiky na MěÚ Beroun

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ_SVZ.pdf (334.74 kB)
1
<br> OZNÁMENÍ
MĚSTO BEROUN
<br> Husovo nám.68,266 01 Beroun
telefon: 311 654 136
<br> Výběrové řízení
Tajemník Městského úřadu Beroun vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů <,>
v platném znění,výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent
sociálních věcí – sociální pracovník - odbor sociálních věcí a zdravotnictví –
oddělení sociálních služeb,zdravotnictví,prevence a ekonomiky na Městském
úřadě Beroun
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru stanoví § 4 zákona
č.312/2002 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> Požadavky:
 vzdělání vyšší odborné nebo vysokoškolské se zaměřením na sociální práci (podle
<br> zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,v platném znění)
 praxe v příslušné oblasti vítána
 uživatelská znalost práce s PC
 po nástupu nutné vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
 bezúhonnost,zdravotní způsobilost
 komunikační dovednosti,schopnosti týmové i samostatné práce
 řidičské oprávnění skupiny B vítáno
<br> Zájemce podá písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno,příjmení a titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 číslo občanského průkazu zájemce
 datum a podpis zájemce
<br> K přihlášce připojí zájemce tyto doklady:
 strukturovaný profesní životopis,ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
<br> a odborných znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Platové podmínky:
 11.platová třída dle Nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců
<br> ve veřejných službách a správě,v platném znění
<br> Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 28.4.2023
Adresa: MěÚ Beroun,Kancelář tajemníka,p.Macourková,Husovo nám.68 <,>
266 01 Beroun nebo odevzdejte osobně do podatelny MěÚ Beroun <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zr...

Načteno

edesky.cz/d/6108961

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz