Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2023 Návrh zpevněných ploch, parkovacích stání a úprava odvodnění ul. Plzeňská, Králův Dvůr -30157/23/DOPR
13. 04. 2023 Ministerstvo životního prostředí - Depolymerizační linka Králův Dvůr - II. podání - 2023/500/102
13. 04. 2023 Referent sociálních věcí, sociální pracovník na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb, zdravotnictví, prevence a ekonomiky na MěÚ Beroun
13. 04. 2023 Městys Liteň - konkurs na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní školy Františka Josefa Řezáče Liteň
12. 04. 2023 Dopravní značení v ul. Na Krétě, Hýskov - 29763/23/DOPR
12. 04. 2023 Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr - 27538/23/DOPR
11. 04. 2023 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 28.04.2023 od 7:30 do 15:30 - ul. Košťálkova, Beroun-Město
11. 04. 2023 Městská knihovna Beroun - výběrové řízení na obsazení pozice - knihovník/knihovnice na oddělení pro děti
06. 04. 2023 Dopravní značení v ul. Sadová, Beroun - 29034/23/DOPR
06. 04. 2023 Dopravní značení - Liteň-Leč - 28807/23/DOPR
06. 04. 2023 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu dopravního úřadu ORP Beroun - 25486/23/DOPR
06. 04. 2023 Dopravní značení v ul. U Vápenice, Beroun-Zavadilka - 28896/23/DOPR
06. 04. 2023 Dopravní značení v ul. Pod Studánkou, Za Městskou horou, Beroun-Město - 28858/23/DOPR
06. 04. 2023 Výpůjčka pozemku p. č. 121/16 v k. ú. Beroun
06. 04. 2023 Prodej pozemku p. č. 1214/29 v k. ú. Beroun
05. 04. 2023 Dopravní značení v obci Svinaře - 28685/23/DOPR
05. 04. 2023 Dopravní značení v obci Loděnice - 28354/23/DOPR
05. 04. 2023 II/116 a III/11614 Srbsko, průtah - 28364/23/DOPR
05. 04. 2023 Vedoucí odboru výstavby na MěÚ Beroun
05. 04. 2023 Dokument "Novostavba rodinného ..." již není dostupný.
05. 04. 2023 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 25.04.2023 od 7:15 do 16:45 - ul. Plzeňská, Beroun-Město a k. ú. Králův Dvůr
04. 04. 2023 Referent životního prostředí, státní správa lesů na MěÚ Beroun
04. 04. 2023 Referent územního plánování a stavebního řádu a odboru výstavby na MěÚ Beroun
04. 04. 2023 Dopravní značení - Skuhrov-Drahlovice - 27383/23/DOPR
04. 04. 2023 Dopravní značení v obci Tetín - 26927/23/DOPR
04. 04. 2023 Blokové čištění dle rozpisu - Beroun - 26272/23/DOPR
04. 04. 2023 BEROUN - Obytný areál Na Máchovně - 27714/23/VÝST
31. 03. 2023 Ministerstvo životního prostředí - Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I, Lom VČS - východ - III. etapa- posuzování vlivů na životní prostředí - 710/2023
31. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Šafaříkova, Beroun-Město - 27001/23/DOPR
31. 03. 2023 Dopravní značení na Husově náměstí, Beroun-Centrum - 27052/23/DOPR
31. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Česká, Čertovka, Beroun-Centrum - 27079/23/DOPR
31. 03. 2023 Informace o vydaných závazných stanoviscích
30. 03. 2023 Referent správy místního rozvoje na odboru školství a volnočasových aktivit na MěÚ Beroun
29. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Pod Studánkou, Beroun-Město - 26207/23/DOPR
29. 03. 2023 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
29. 03. 2023 Schválení stavebního záměru - Zdice - ul. Velizská - komunikace, MBE/26523/2023/DOPR
28. 03. 2023 Zeměměřický úřad Praha 8 - veřejná vyhláška - 00127/2023-13200
28. 03. 2023 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 18.04.2023 od 7:30 do 15:30 - parcelní číslo 868/15 v k. ú. Beroun
28. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Družstevní, Beroun-Město - 25664/23/DOPR
27. 03. 2023 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 17.04.2023 od 7:30 do 17:30 - ul. Plzeňská, Beroun-Město a ul, 5. května, náměstí Míru, Plzeňská, Králův Dvůr
27. 03. 2023 Dopravní značení v k. ú. Broumy - 24411/23/DOPR
27. 03. 2023 Dopravní značení - úsek Jánská-Sedlec, Kozolupy-Trněný Újezd, Svinaře - 25135/23/DOPR
24. 03. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
24. 03. 2023 Státní veterinární správa - mimořádné veterinární opatření pro chovatele ptáků v k. ú. Jarov u Berouna - 044303
23. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Svatojánská, Beroun-Závodí - 24583/23/DOPR
23. 03. 2023 CETIN Hýskov - připojení domů v lokalitě obce Hýskov - 24443/23/VÝST
23. 03. 2023 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 13.04.2023 od 7:15 do 18:00 - ul. Lidická, Máchova, Na Hrázi, Pod Šibencem, Pod Veselou, Slavašovská, U Berounky, Višňovka, Vojanova, Beroun-Závodí
22. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Berounská, Zábranská, na Krétě, Hýskov - 23753/23/DOPR
22. 03. 2023 Dopravní značení - nám. Joachima Barranda a ul. Biřická, Beroun - 23905/23/DOPR
21. 03. 2023 Dopravní značení v obci Liteň - 23449/23/DOPR

XML