Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 02. 2023 Uložení písemnosti - Chmelař - 10243/23VÝST
07. 02. 2023 Vodovod, splašková kanalizace v k. ú. Zadní Třebaň - 10228/23/ŽP
07. 02. 2023 Oznámení č. 1/2023 - dámská peněženka, GPS Lokalizátor, finanční hotovost, hliníková konstrukce stanu
02. 02. 2023 Referent sociálních věcí, sociální pracovník na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Beroun
02. 02. 2023 Informace o vydaných závazných stanoviscích
31. 01. 2023 Dopravní značení v k. ú. Knížkovice - 8248/23/DOPR
31. 01. 2023 Programové priority na období 2022 - 2026
31. 01. 2023 Berounsko, z. s. - výběrové řízení: specialista/tka cestovního ruchu (0,5)
31. 01. 2023 Splašková kanalizace -Všeradice - 6666/23/ŽP
31. 01. 2023 Základní a mateřská škola VIA BEROUN, ul. Na Dražkách, Beroun - 7192/23/VÝST
31. 01. 2023 Městská knihovna Beroun vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovník pro kulturně-vzdělávací činnost a vztahy k veřejnosti
26. 01. 2023 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 15.02.2023 od 8:00 do 16:00 - ul. Lidická, Máchova, Na Hrázi, Pod Šibencem, Pod Veselou, Slavašovská, U Berounky, Višňovka, Vojanova, Beroun-Závodí
26. 01. 2023 Dopravní značení nám. Míru a ul. Fučíková v k. ú. Králův Dvůr - 6530/23/DOPR
26. 01. 2023 Přechodná úprava provozu ve správním obvodu ORP Beroun - 6684/23/DOPR
26. 01. 2023 Dopravní značení - Vysoký Újezd u mateřské školky - 6760/23DOPR
26. 01. 2023 Dopravní značení v ul. Plzeňská, Beroun-Město - 6781/23/DOPR
26. 01. 2023 Obytný areál Na Máchovně, Beroun - 7143/23/VÝST
25. 01. 2023 Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 - pracovní nabídka
24. 01. 2023 Místní úprava provozu v obci Bubovice - 6238/23/DOPR
24. 01. 2023 Místní úprava provozu v ul. Na Parkáně, Beroun - 6226/23/DOPR
24. 01. 2023 Dopravní značení - Talichovo údolí, Beroun - 6150/23/DOPR
24. 01. 2023 Vodovod - ZŠ a MŠ VIA Beroun , ul. Na Dražkách, Beroun - 5961/23/ŽP
24. 01. 2023 Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu pověřeného obecního úřadu - Městského úřadu Beroun
20. 01. 2023 Dopravní značení ve městě Králův Dvůr - 83414/22/DOPR
20. 01. 2023 Místní komunikace v Suchomastech - sever - 5767/23/DOPR
20. 01. 2023 Telefonní číslo pro žadatele v izolaci / karanténě z důvodu nemoci covid-19 o zvláštní přenosnou volební schránku
20. 01. 2023 Vězeňská služba ČR - náborový leták
19. 01. 2023 Dopravní značení v ul. Talichovo údolí, Beroun - 4864/23/DOPR
19. 01. 2023 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
19. 01. 2023 Chyňava, Za Humny přel. VN (Z-12-6001262) - 5209/23/VÝST
19. 01. 2023 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 08.02.2023 od 10:00 do 12:30 - ul. Na Ptáku, Beroun-Město
19. 01. 2023 Dopravní značení - Beroun-Jarov - 04394/23/DOPR
17. 01. 2023 Krajský úřad STČ kraje - Stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice, ř. km 0.000 - 49,570 - 005697/23
17. 01. 2023 Dopravní značení - ul. U Pískovny a ul. Vojanova, Beroun-Závodí - 04270/22/DOPR
17. 01. 2023 Dopraví značení v ul. Tovární v k. ú. Králův Dvůr - 03415/22/DOPR
17. 01. 2023 Místní úprava provozu v obci Černín - 67356/22/DOPR
17. 01. 2023 Místní úprava provozu - Eliška Mišalková, ul. Mládeže, Beroun - 1669/23/DOPR
17. 01. 2023 Místní úprava provozu - Karel Elen Ulbert, Švermova, Beroun - 2724/23/DOPR
17. 01. 2023 Dokument "IV-12-6029020 Vysoký ..." již není dostupný.
17. 01. 2023 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
17. 01. 2023 Vzor písemné žádosti voliče o vydání voličského průkazu a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu
16. 01. 2023 Krajský úřad STČ kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - Aktualizace plánu odpadového hospodářství STČ kraje pro období 2016 - 2025 - 006041/22
16. 01. 2023 Úprava komunikací Na Máchovně a Na Morákově v k. ú. Beroun - 03473/23
12. 01. 2023 Místní úprava provozu na pozemní komunikaci v Berouně, Husovo nám. - 3261/23/DOPR
12. 01. 2023 Výzva pro provozovatele silničního vozidla - Peugeot modré barvy
12. 01. 2023 Výzva pro provozovatele silničního vozidla - BMW stříbrné barvy
12. 01. 2023 Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky z důvodu onemocnění covid-19
11. 01. 2023 Referent územního plánování a stavebního řádu na odboru výstavby na MěÚ Beroun
10. 01. 2023 Referent územního plánování a stavebního řádu, výkon úřadu územního plánování na odboru územního plánování a regionálního rozvoje na MěÚ Beroun
09. 01. 2023 Přehled telefonních spojení do každé volební místnosti v územním obvodu pověřeného obecního úřadu Městského úřadu Beroun

XML