« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Městys Liteň - konkurs na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní školy Františka Josefa Řezáče Liteň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2_Inzerát - Konkurz ZŠ Liten_final.pdf (197.93 kB)
Městys Liteň,Náměstí 71,267 27 Liteň,IČO: 00233501
<br> Tel.311 684 121,e-mail: podatelna@mestysliten.cz,id ds:rgnb7me
<br> Městys Liteň,Náměstí č.71,267 27 Liteň
<br>
Městys Liteň vyhlašuje dne 16.3.2023 v souladu s § 166 odst.2 a 3 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním <,>
základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> dále v souladu s vyhláškou č.54/2005 a 107/2019 o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích
<br>
<br> konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa
ŘEDITELE / ŘEDITELKY organizace zřizované městysem Liteň:
<br>
Základní XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX Řezáče,se sídlem Sady Sv.Čecha XX,267 27 Liteň,IČO 71002715 <.>
<br>
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ky: 1.srpna 2023
<br>
Požadavky:
<br>
➢ vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> ➢ občanská a morální bezúhonnost
<br> ➢ dobrý zdravotní stav
<br> ➢ znalost školské problematiky a školských předpisů daného typu školy,školského zařízení
<br> ➢ organizační a řídící schopnosti
<br> ➢ přehled v současných výukových trendech a inovativní přístup
<br>
<br> Náležitosti ke konkursnímu řízení:
<br>
➢ písemná přihláška
<br> (Náležitosti písemné přihlášky:
<br> ➢ formulace,ze které vyplyne,že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení
na uvedené vedoucí pracovní místo;
<br> ➢ jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
<br> ➢ datum narození uchazeče;
<br> ➢ místo trvalého pobytu uchazeče;
<br> ➢ korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).)
<br> ➢ ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení u vysokoškolského vzdělání)
<br> ➢ přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
<br> ➢ strukturovaný profesní životopis
<br> ➢ nástin rozvoje školy v rozsahu max.čtyř stran formátu A4
<br> ➢ výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz