« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr - 27538/23/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

27538.pdf (3.84 MB)
iiíBeroun.Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: 12.04.2023 M BE/27538/2023/DOPR- OIM Spisová značka: 00001/2023/DOPR/37 Vyřizuje / telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mail: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAW PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti společnosti STRABAG a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol.s.r.o <.>,Lidická 7,273 51 Unhošť,IČ: 45144991 a po a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-37670-12/ČJ-2023-010206 ze dne 06.04.2023.stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu rekonstrukce silnice č.11/605 v k.ú.Králův Dvůr v km.18,780 - 18,930 kyvadlový provoz a úplná uzavírka dle situačních mapek dopravně inženýrských opatření v příloze (sír.4 - 6).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření - schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str.4 -6) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označováni pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: silnice č.11/605 v k.ú Králův Dvůr.Termín: od 24.04.2023 - 28.05.2023 (Termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice a místních komunikací.) • 1.a 3.fáze - kyvadlový provoz pro směr ...

Načteno

edesky.cz/d/6106470

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz