« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici "Strážník Městské policie v Březnici"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici "Strážník Městské policie v Březnici" (202.36 kB)
Město Březnice
Náměstí 11,262 72 Březnice
<br>
<br>
<br> Město Březnice zastoupené místostarostou Františkem Pinkavou vyhlašuje výběrové
<br> řízení na obsazení místa:
<br>
strážník Městské policie v Březnici
<br>
Požadavky: (dle § 4,zákona č.553 / 1991 Sb.o obecní policii v platném znění)
<br>
○ ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou ○ státní občanství ČR
<br> ○ řidičské oprávnění skupina B – osobní automobil ○ věk minimálně 21 let
<br> ○ bezúhonnost,spolehlivost ○ znalost práce na PC
<br> ○ zdravotní a fyzické způsobilost ○ schopnost řešit konfliktní situace
<br> ○ samostatnost,schopnost týmové práce
<br>
<br>
<br> K přihlášce připojte tyto doklady:
<br>
○ strukturovaný životopis s uvedením osobních údajů o dosavadních zaměstnáních,odborných znalostech <,>
<br> dovednostech,zájmech a jazykových znalostech
<br> ○ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
<br> ○ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br>
<br> Benefity:
<br>
○ příspěvek na stravné a na dovolenou
<br> ○ příspěvek na důchodové pojištění
<br> ○ zvláštní příplatek – ohodnocení rizika práce
<br> ○ dovolená 25 dnů
<br>
<br> Termín předpokládaného nástupu do pracovního poměru - dohodou <.>
<br>
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději:
<br>
○ do středy 31.5.2023 do 16,00 hodin
<br> ○ na adresu Městský úřad Březnice,Blatenská 53,262 72 Březnice - podatelna
<br> ○ zalepenou obálku označte slovy NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK MěP
<br>
Podrobnější informace Vám poskytne velitel Městské policie Březnice vrch.kom.XXXX Fr.(mob <.>
<br> tel.: +XXX 731 519 425) <.>
<br>
<br>
V Březnici dne 10.dubna 2023
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> místostarosta města Březnice

Načteno

edesky.cz/d/6098207

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz