« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Usnesení 7. RM ze dne 3. 4. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 7. RM ze dne 3. 4. 2023 (622.46 kB)
Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.1 Číslo jednání: 7 Datum: 03.04.2023 RM7-2023/1 Projednání diskuse z minulého jednání RM Rada města I.b e r e n a v ě d o m í plnění úkolů z diskusních příspěvků z minulého jednání rady města.Termín: Zodpovídá: XXXXXXXX XXXXXXXXXX RMX-XXXX/X Výpověď z pronájmu prostor k podnikání čp.XXX Rada města I.s ch v a l u j e ukončení nájemní smlouvy pro p.P.R <.>,Dražíč – Karlov,z prostor k podnikání Dr.Jurenky 202,262 72 Březnice dohodou k 30.4.2023.II.s ch v a l u j e zveřejnění záměru pronájmu prostor k podnikání na adrese Dr.Jurenky 202,262 72 Březnice o výměře 31,53 m2 za cenu 403,- Kč/m2/rok.Pronájem možný od 1.5.2023.Termín: Zodpovídá: XXXX XXXX,DiS.RMX-XXXX/X Žádost o pacht části pozemku p.č.87/2 Rada města I.s ch v a l u j e žádost o uzavření pachtovní smlouvy s p.S.K <.>,Březnice,na část pozemku p.č.87/2 o výměře 60 m2 za cenu 5,- Kč/m2/rok.Pacht možný od data schválení.II.p o v ě ř u j e starostu města podpisem pachtovní smlouvy.Termín: Zodpovídá: XXXX XXXX,DiS.BŘEZNICE Město Březnice Náměstí XX,XXX 72 Březnice RADA Soupis usnesení Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.2 RM7-2023/4 Žádost o pronájem pozemku Rada města I.s ch v a l u j e žádost pí M.B <.>,Březnice o pronájem části pozemku p.č.971/2 v k.ú.a obci Březnice na zřízení parkovacího místa o výměře 22,75 m2 za cenu 11,- Kč/m2/měsíc.Pronájem bude od data schválení.Úpravu parkovacího stání provede na vlastní náklady.II.p o v ě ř u j e starostu města podpisem nájemní smlouvy.Termín: Zodpovídá: XXXX XXXX,DiS.RMX-XXXX/X Žádost o poskytnutí prostor čp.650 Rada města I.s ch v a l u j e žádost Ing.R.B.za Březnický a rožmitálský divadelní spolek o poskytnutí prostor pro divadeln...

Načteno

edesky.cz/d/6091766

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz