« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-247.pdf
Městský úřad Petřvald
náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41 Petřvald
Odbor výstavby a životního prostředí
stavební úřad
<br>
MUPTX006U5GG
MUPTX006U5GG
<br>
<br>
Město Petřvald
náměstí Gen.Vicherka 2511
735 41 Petřvald
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Město Petřvald,IČO 00297593,náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41 Petřvald
<br> (dále jen "stavebník") dne 15.02.2023 podalo žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na
stavbu sítí elektronických komunikací pod názvem:
<br> Metropolitní síť - město Petřvald - II.Etapa
<br> na pozemku parc.č.7,9,31,36,41,42/1,43/1,44/11,51,233,416/1,417,427/1,427/2,627/2,963 <,>
1322/1,1322/4,1322/7,1322/14,1322/16,1322/18,1322/19,1322/20,1322/21,1322/22,1322/24 <,>
1322/25,1322/26,1761/1,1815/1,1821/1,1824/10,1824/12,1827/2,1830/10,1837/1,1837/2,1837/21 <,>
1837/23,1837/25,1837/31,1837/33,1837/34,1837/35,2386,2387/1,2402/4,2403/3,2403/5,2415 <,>
2419/2,2420,2629,2670,2721,2741,2779,3879/6,3879/15,3885/6,3885/27,3885/28,3885/29 <,>
3885/32,3885/33,4034/3,4034/6,4036/2,4440,4441,4442,4443,4550/1,4579,4598/2,4639/1,4641 <,>
5447,5623,5625/1,6114/1,6114/2,6121/3,6127/3,6138/1,6139/3,6247/4,6266,6268,6271/3 <,>
6271/4,6271/7,6271/16,6280/4,6280/5,6280/6,6280/10,6282/1,6282/2,6394/3,6394/4,6394/7 <,>
6396/7,6396/17,6396/28,6396/29,6396/30,6396/39,6396/46,6396/47,6396/72,6396/73,6396/81 <,>
6396/82,6396/85,6396/87,6396/88,6396/98,6396/101,6397/1,6397/2,6397/3,6397/4,6397/5 <,>
6397/77,6397/78,6400/1,6400/2,6400/3,6400/5,6400/8,6400/9,6400/14,6400/18,6400/20,6400/21 <,>
6400/22,6400/25,6400/27,6400/28,6401/2,6402/1,6403/1,6403/4,6420/1,6440,vše v katastrálním
území Petřvald u Karviné.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí,které vydal Městský úřad Petřvald,stavební úřad dne
30.03.2021 pod sp,zn.72/2021/VaŽP/Mo,které nabylo právní moci dne 07.05.2021 <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> Jedná se o prodloužení termínu stanoveného v podmínce č.3 územního rozhodnutí k ...

Načteno

edesky.cz/d/6081247

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz