« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 2010/2, 2010/28, 2010/40, 2010/41 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru - prodej části pozemku p.č. 2010/2, 2010/28, 2010/40, 2010/41 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br>
<br>
<br> Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br>
<br> Rada města na svém 9.zasedání dne 29.03.2023 rozhodla
<br> zveřejnit záměr
<br>
<br> prodeje
<br> části pozemku parc.č.2010/2 o výměře 280 m2 (dle GPL č.2734-233/2022 se jedná
<br> o nově vzniklý pozemek parc.č.2010/40,v k.ú.Bystřice pod Hostýnem),za prodejní
<br> cenu 2.260 Kč/m2,a části parc.č.2010/28 o výměře 93 m2 (dle GPL č.2734-
<br> 233/2022 se jedná o nově vzniklý pozemek parc.č.2010/41,v k.ú.Bystřice pod
<br> Hostýnem) za prodejní cenu 210 Kč/m2 <.>
<br> Kupní smlouva bude obsahovat závazek kupujícího postavit na převáděných
<br> pozemcích 17 parkovacích míst jako součást projektu bytového dobu na Sídlišti
<br> 1292,a to do 7 let od podpisu kupní smlouvy.Mezi kupujícím a městem Bystřicí pod
<br> Hostýnem bude při prodeji pozemku sjednána výhrada zpětné koupě (jakožto věcné
<br> právo),kterou vznikne kupujícímu či jeho nástupcům povinnost převést na požádání
<br> pozemek zpět do vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem za stejnou kupní cenu,za
<br> níž pozemky od města Bystřice pod Hostýnem odkoupil,a to v případě,že do 7 let
<br> od podpisu kupní smlouvy kupující nepostaví na převáděném pozemku 17
<br> parkovacích míst jako součást projektu bytového dobu na Sídlišti 1292.Kupující zřídí
<br> při prodeji pozemku ve prospěch města Bystřice pod Hostýnem předkupní právo
<br> (jakožto věcné právo),kterým se kupující (či jeho nástupce) zaváže nabídnout městu
<br> pozemek zpět ke koupi za stejnou kupní cenu,za níž pozemek od města Bystřice
<br> pod Hostýnem odkoupil,a to v případě,kdyby kupující chtěl pozemek prodat či
<br> jakkoli jinak zcizit.Toto předkupní právo zanikne dnem,kdy bude parkoviště
<br> zkolaudováno <.>
<br>
<br> Informace: osobně na odboru vnitřní správy nebo na tel.: 573 501 944

Načteno

edesky.cz/d/6077384


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz