« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2023
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.3/2023 ze dne 28.03.2023
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 28.03.2023:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Neschválilo „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč“ spolku Linka
<br> bezpečí,z.s <.>,Ústavní 95,Bohnice,181 00 Praha 8,IČ: 61383198 <.>
Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 0
3.Neschválilo „Žádost o finanční dar z rozpočtu obce“ společnosti Zdravotní klaun o.p.s.<,>
<br> Paříkova 355/7,Vysočany,190 00 Praha 9,IČ: 26547953 <.>
Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 0
4.Neschválilo záměr pronajmout část nemovitosti – společenskou místnost,včetně jeho
<br> zařízení,část objektu č.p.78 na pozemku parcelní číslo st.137/2 – zastavěná plocha
a nádvoří,v katastrálním území Smrk na Moravě,které jsou ve vlastnictví OBCE SMRK <.>
<br> Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 3
5.Schválilo „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: JI-
<br> 001030078887/004-ELPR“ mezi OBCÍ SMRK a fou E.GD,a.s <.>,Lidická 1873/36,Černá
Pole,602 00 Brno,IČ: 28085400 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Schválilo „Smlouvu o dílo Doplnění obecního rozhlasu o informační systém Rozana“
<br> mezi OBCÍ SMRK a fou MABIL MOBIL s.r.o <.>,Na Šancích 344/70,Nová Bělá <,>
724 00 Ostrava,IČ: 27760456,za celkovou cenu ve výši 87.830 Kč,včetně DPH <,>
a 3.600 Kč,včetně DPH,ročně za správu systému od 01.02.2025 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.Schválilo cenovou nabídku fy Stavební firma Hádlík s.r.o <.>,Ant.Dvořáka 214/38 <,>
<br> Podklášteří,674 01 Třebíč,IČ: 26915910,na realizaci projektu „Budova skladu
u fotbalového hřiště,dlážděná plocha,fitness zóna“ v následující výši:
<br>  budova skladu u fotbalového hřiště ve výši 712.500 Kč bez DPH;
<br>  dlážděná plocha ve výši 332.098 Kč bez DPH;
<br>  fitness zóna ve výši 319.242 Kč bez DPH <.>
Celkem ve výši 1.363.840 Kč bez DPH,1.650.246,40 Kč,včetně DPH <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.Vzalo na vědomí poděkování Nemocnice Třebíč,příspěvková organizac...

Načteno

edesky.cz/d/6074934

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz