« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Rozpočtové opatření č. 3/RMČ a č. 4/RMČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 2362 23 Rozpoctove opatreni 3 a 4 RMC
ť;ď.W3a- f
Příloha č.24 zápisu z 09.zasedání RMČ Brno_Bohunice konaného dne 08.03'2023
<br> RozDočtové ooatření č.3/RMČ
<br> Příjmy (v Kě)
<br> s PoloŽka Úz,org Text Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Zvýšení
SníŽení
<br> 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 14.000 +14.000
<br> ZDROJE CELKEM 96.424.800 96.438.800 +14.000
<br> Výdaje (v Kč)
<br> s
Po!oŽk
<br> a
vz <,>
Orq.Text
<br> Schválený
rozpoěet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Zvýšení
SníŽení
<br> Vzdělání a školské služby
<br> 31 13 5331 ZŠ Arménská21 _ příspěvek na provoz 6.300.000 6.620.000 +320.000
<br> 3113 6121 ZŠ Arménská21 _zřízení odborných učeben 500.000 180.000 -320.000
<br> Bydlení,komunáIní služby a územní rozvoj
<br> 3639 5169 Úorzna vodního prvku na ulici osová 120.000 134.000 +14.000
<br> VÝDAJE cELKEM
96.424.800 96.438.800 +14.000
<br>
<br> rtln I
U',{ eť4 0qCL
<br> Příloha č.46 zápisu z 10.zasedání RMČBrno-Bohunice konaného dne 22'03.2023
<br> Roz očtov o tření RMč
<br> Příjmy (v Kč)
<br> s Položka Úz,org Text Schválený
rozpočet
<br> |.Jpravený
rozpoěet
<br> Zvýšení
Snížení
<br> 361 3 2212 Přijaté sankční platby 0 25.000 +25.000
<br> ZDROJE CELKEM 96.438.800 96.463.800 +25.000
<br> Výdaje (v Kě)
<br> s
Položk
<br> a o Text
Schválený Upravený
<br> et
Zvýšení
Snížení
<br> Doprava
<br> 2212 5169 LetnÍ a zimní čištění komunikací a chodníků 7.200.000 7.130.000 -70.000
<br> 2212 6121 Parkovací stání '100.000 170.000 +70.000
<br> Vzdělání a školské sluŽby
<br> 31 13 5169 ZŠ Arménská - nákup sluŽeb 0 47.000 +47.000
31 13 6121 ZŠ Arménská _ sanace vlhkosti zdiva 500.000 453.000 -47.000
<br> Kultura a sdělovací prostředky
<br> 3399 51 39 Nákup materiálu 0 25.000 +25.000
<br> ochrana životního prostředí
<br> 3745 5166 Konzultační,poradenské a právní sluŽby 20.000 100.000 +80.000
<br> 3745 5169 Nákup sluŽeb (ostatní) 7.500.000 7.420.000 -80.000
<br> Zastupitelské orgány a vo!by
<br> 61 18 501 1 98008 odměny ostatní 61.000 60.800 -200
<br> 61 18 501 9 98008 Refundace mezd 5.000 9.1 00 +4.100
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/6074555


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz