« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Oznámení o zahájení řízení - jednání: Bytový dům II Za kovárnou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 2191 23 Verejna Vyhlaska BD Za Kovarnou Brno nova stavba
Úřad městské části města Brna,Brno-Bohunice,Dlouhá 3,625 00 Brno
S t a v e b n í ú řa d
<br>
<br>
Spis.zn.: S-BBOH/06480/22/SU
Čj.: BBOH/02191/23/SÚ
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
odborstavebni@bohunice.brno.cz
puceglova@bohunice.brno.cz
<br>
<br> V Brně dne 20.03.2023
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
Leskava park,s.r.o <.>,IČO 01873148,Brigádnická č.p.297/1a,Mokrá Hora,621 00 Brno 21 <,>
zastoupena společností Atelier WIK,s.r.o <.>,IČO 60699981,Rosického náměstí č.p.48/6 <,>
Žabovřesky,616 00 Brno 16
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 30.11.2022 a naposledy doplnil dne 20.02.2023 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Bytový dům II Za kovárnou
Brno,Bohunice,Za kovárnou
<br> nová stavba
<br> (dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č.949/3,951/3,951/4,951/5,955/1,974/9,974/11 <,>
974/14,974/63,974/68,974/69 v katastrálním území Bohunice,obec Brno.Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Bohunice,Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle
§ 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání
žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
<br> 25.dubna 2023 (úterý) v 9:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných na místě stavby - před pozemkem parc.č.974/11 k.ú.Bohunice,ul.Za
kovárnou,Brno-Bohunice.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky nejpozději k datu ústního jednání.Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí na Úřadu městské části města Brna,Brno-Bohunice,Odboru stavebním
v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00,ostatní dny po telefonické domluvě <.>
<br>
Po ústním jednání budou shromážděny podklady pro vydání rozhod...

Načteno

edesky.cz/d/6074551

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz