« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Záměr pronájmu prostor k podnikání - v domě čp. 16 v Březnici

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu prostor k podnikání - v domě čp. 16 v Březnici (210.78 kB)
MĚSTO Březnice
<br> odbor správy majetku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Březnice v souladu s § 39 odst.1.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění a
<br> v souladu s usnesením Rady města Březnice ze dne 20.3.2023
<br>
<br>
<br> zveřejňuje záměr města pronajmout za níže
<br> uvedených podmínek nemovitou věc:
<br>
<br> prostor k podnikání
<br> na adrese Náměstí 16,262 72 Březnice <,>
<br> o výměře 42,51 m
2
za cenu 941,- Kč/m
<br> 2
/rok <.>
<br> Pronájem možný od 1.5.2023 <.>
<br>
Pronájem bude uhrazen po podpisu smlouvy
<br>
<br> Žádost o pronájem prostor k podnikání musí obsahovat :
<br>
<br>  jméno,příjmení,adresu bydliště,telefon,email
 podpis žadatele a datum
<br>
<br>
<br>
<br> O uzavření smlouvy rozhodne Rada města Březnice.Toto oznámení nezakládá právní nárok
<br> žadatele na uzavření nájemní smlouvy <.>
<br>
<br> Občané se mohou k záměru vyjádřit po dobu 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starosta města
<br>
<br> Vyvěšeno: 27.3.2023
<br> Sejmuto: 12.4.2023

Načteno

edesky.cz/d/6069942

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz