« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o zápisu dětí do základní školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zápisu dětí do základní školy
K zápisu přineste s sebou:
1.občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiný doklad totožnosti (cestovní pas,povolení
k pobytu)
2.rodný list dítěte
3.žádost o přijetí k povinné školní docházce
4.žádají-li rodiče o odklad povinné školní docházky,učiní tak písemně v době zápisu dítěte
k povinné školní docházce a doloží žádost potřebnými doporučeními <.>
<br> Výjimky přijetí do školy jsou možné XXX v tomto případě:
Dítě,které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného
školního roku,může být přijato k plnění povinné školní docházky,je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.Podmínkou přijetí dítěte
narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře <.>
<br> OZNÁMENÍ
o zápisu dětí do základní školy
<br> Zápis dětí do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 se koná:
<br> ve čtvrtek 27.dubna 2023 od 13 do 17 hodin
<br> Školské obvody jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Bystřice pod Hostýnem č.7/2017,kterou se stanoví části společných školských obvodů
základních škol zřízených městem Bystřice pod Hostýnem.Rodiče mohou zvolit pro své dítě základní školu dle vlastního výběru <.>
Základní škola T.G.Masaryka (budova na náměstí) - www.zsmasa.cz
6.května,Čs.brigády,Dolní,Dukelská,Dvořákova,Halamáskova,Holešovská,Krátká,Masarykovo nám <.>,Michaela Thoneta,Mlýnská,Na Domově,Na Opletě <,>
Na Požáře,Nádražní,Novosady,Obchodní,Odboje,Palackého,Pavla Užíka,Pod Bartovcem,Pod Bedlinou,Pod Kaštany,Pod Platany,Pod Zámkem,Přerovská <,>
Příční,Revoluční,Sadová,Samostatnost,Schwaigrovo nám <.>,Slobodova,Sokola Tůmy,Sokolská,Soudní,Sušilova,třída Legií,Tyršova,U Končin,V.Kozáka <,>
Vítězství,Želibských,místní část Rychlov,tedy ulice Dělnická,Družstevní,Hraniční,Chaloupky,Partyzánská,Podlesí,Pod Oborou,Souběžná,Trávníky,U...

Načteno

edesky.cz/d/6069917

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz