« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Vyhláška územní rozhodnutí MEUV 2313-2023 STU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška územní rozhodnutí MEUV 2313-2023 STU.pdf (1.35 MB)
ár: '.<.> Městský uřad Uvaly Stavební úřad XXXXXXX z Pardubic XX,XXX XX Úvaly,pracoviště Riegerova 897,250 82 Úvaly
<br> Telefon: 231 981 912 Bankovní spojení: Fax: 281 98í 696 KB,a.s.Praha — Podvinný mlyn E—mail: stavebniurad©mcstouvalycz č.účtu: 194524201; 0|00 MONETA Money bank,a.s.Č.účtu: 10006-5000128-584f0600 EC." 240 931 SPISZN: W2830f2022ÍSUÍHoz Uvaly,dne 6.3.2023
<br> Č.j.: MEUV 231372023 STU Vyřizuje: lng.Hozmanová
<br> Revitalizace bydlení S-r—O' V ! H LÁŠKA— Na Marsu č.p.1344
<br> 252 28 Cemošice 0m: C.\'í ÚŘAD HOROI ŠATY
<br> r Dolo dne: 8,"č.2023 ROZHODN UTI,<,> _ č.j.: 0334/23,0352/23 UZEMNI ROZHODNUTI pečet „mv-„ T 5 <.>
<br> Počet přílohílistuz
<br> rv!
<br> Výrokova cast: Spis.znak: Shan.znak:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Úvaly,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.d) zákona č.18372006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),vůzemním řízení posoudil podle 584 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 21.3.2022 podal a naposledy dne 27.2.2023 doplnil
<br> Revitalizace bydlení s.r.vo <.>,IČO 24716774,Na Marsu č.p.1,344,252 28 Černošice,zast.XXXXXXX XXXXXX,ICO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1965,Na Zvahově č.p.79833,Praha 5- Hlubočepy,152 00 Praha 52
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> 1.Vydává podle 5 79 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.5039006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby Horoušany - Baumanová,pokládka HDPE trubek pro optický kabel
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.238K! 20 (orná půda) v katastrálním území Horoušany <.>
<br> Druh a účel umisťovaně stavby:
<br> - Hlavní trasy chrániček pro budoucí optické kabely v lokalitě,uloženy budou buď v zeleném pruhu nebo v chodníku,pod komunikacemi budou uloženy v chráničce.Trasa bude napojena u rozva...

Načteno

edesky.cz/d/6065922

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz