« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 24.03.2023 Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2023 Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kopie-Priloha-c-4-vyzvy-Vykaz-skutecne-celkove-vyse-ceny-za-dopravni-cestu-(002)(0357597190).xlsx
List1
Příloha č 4.- Výkaz skutečné celkové výše ceny za dopravní cestu
<br> Kraj Sloupec A Sloupec B Sloupec C Sloupec D Sloupec E Sloupec F
Skutečnost 2020 Skutečnost 2020 s inflačním navýšením za 2019 (2,8 %) Skutečnost 2022 Skutečnost 2020 s inflačním navýšením za 3 roky ((2,8%,3,2 % a 3,8% %) Předpoklad 2023 - celková hodnota převzatá z přílohy č.3 Rozdíl mezi sloupci F a D
Název 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Údaje v Kč
<br> Žlutá pole vyplní kraj,ve shodě s údaji doloženými MD pro účely stanovení dotací před vypsáním výzvy
Kopie-Priloha-c-3-vyzvy-Vykaz-predpokladane-celkove-vyse-ceny-za-dopravni-cestu(0174529939).xlsx
List1
Příloha č.3 - Výkaz předpokládané celkové výše ceny za dopravní cestu
<br> Název kraje Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4 Sloupec 5
Název smlouvy Číslo jednací Dopravce Období v roce 2023 (celý rok nebo GVD 2023/GVD 2024) Předpoklad výše platby za dopravní cestu
1.0.00
2 <.>
3 <.>
4 <.>
…
Celkem 0.00
<br> Údaje v Kč
<br> Žlutá pole vyplní kraj
Priloha-2-(3936701296)(4263643140).docx
Příloha č.2 k výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky
na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2023
<br> VZOR
Základní informace o finančních prostředcích poskytnutých jinému objednateli
Příloha č.(číslo) k žádosti (název kraje) č.j.(číslo) o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2023
<br> 1 <.>
<br> Charakteristika smluvního vztahu
<br>
<br> 1.1
<br> Financující objednatel
<br>
<br> 1.2
<br> Název objednatele,který zajistí dopravní obslužnost
<br>
<br> 1.3
<br> Název smlouvy
<br>
<br> 1.4
<br> Číslo jednací u financujícího objednatele
<br>
1.5
<br> Číslo jednací u objednatele,který zajistí dopravní obslužnost
<br>
<br> 1.6
<br> Bližší charakteristika dopravních výkonů
<br>
<br> 1.7
<br> Počet vlkm pro rok 2023
<br>
<br> 1.8
<br> Celková výše poskytnutých prostředků v Kč pro rok 2023
<br>
<br>
<br> Vysvětlivky:
1.1 Uvede se název objednatele,který poskytne finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti jinému objednateli <.>
1.2 Uvede se název objednatele,který se zavázal zajistit dopravní obslužnost v rámci smlouvy o veřejných službách s dopravcem <.>
1.3 Uvede se název smlouvy mezi objednateli <.>
1.4 Uvede se číslo jednací smlouvy na straně objednatele uvedeného v bodě 1.1 <.>
1.5 Uvede se číslo jednací smlouvy na straně objednatele uvedeného v bodě 1.2 <.>
1.6 Uvede se,jaké dopravní výkony (například linky) jsou předmětem dohody mezi objednateli ve vztahu k poskytnutí finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti <.>
1.7 Uvede se počet vlakových km,k nimž se vztahují poskytnuté finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti <.>
1.8 Uvede se celková výše poskytnutých prostředků odpovídající vlakovým kilometrům podle části 1.7 <.>
<br>
1
Priloha-1-(3177035906)(3876745810).docx
Příloha č.1 k výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky
na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2023
<br> VZOR
Základní informace o smlouvě o veřejných službách
Příloha č.(číslo) k žádosti (název kraje) č.j.(číslo) o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2023
<br> 1 <.>
<br> Charakteristika smlouvy
<br>
<br> 1.1
<br> Objednatel
<br>
<br> 1.2
<br> Název
<br>
<br> 1.3
<br> Číslo jednací
<br>
<br> 1.4
<br> Dopravce
<br>
<br> 1.5
<br> Počet vlkm pro rok 2023
<br>
<br> 1.6
<br> Celková výše kompenzace v Kč pro rok 2023
<br>
2 <.>
<br> Vazba na plán dopravní obslužnosti území (čl.4 odst.2 Smlouvy)
<br>
<br> 2.1
<br> Název dopravního plánu
<br>
2.2
<br> Odkaz na veřejné umístění
<br>
2.3
<br> Bližší charakteristika dopravních výkonů
<br>
2.4
<br> Odkaz na čísla stránek dopravního plánu
<br>
3 <.>
<br> Rozsah čtyř párů spojů (čl.4 odst.8 Smlouvy)
<br>
3.1
Úseky drah,na nichž není zajištěna objednávka alespoň v rozsahu 4 párů spojů denně ve všech pracovních dnech
<br>
3.2
<br> Počet vlkm připadajících na tyto úseky drah
<br>
3.3
<br> Výše kompenzace v Kč připadajících na tyto úseky drah
<br>
4
<br> Povinnost zapojit se do SJT (čl.4 odst.9 Smlouvy)
<br>
4.1
<br> Povinnost stanovena ve smlouvě
<br> ANO/NE
<br> 4.2
<br> Odkaz na ustanovení smlouvy
<br>
<br>
<br>
Vysvětlivky:
1.1 Uvede se název objednatele,který uzavřel smlouvu o veřejných službách.Uzavřelo-li smlouvu o veřejných službách více objednatelů,uvedou se všechny smluvní strany na straně objednatelů,které finančně přispívají na kompenzace dopravci na základě předmětné smlouvy <.>
1.2 Uvede se název smlouvy o veřejných službách <.>
1.3 Uvede se číslo jednací smlouvy o veřejných službách v rámci procesu uzavírání smlouvy na straně objednatele <.>
1.4 Uvede se obchodní jméno dopravce,se kterým je smlouva o veřejných službách uzavřena.Pokud byla předmětná smlouva ve výjimečných pří...
Vyzva-na-regionalni-dopravu-2023(3445782965).pdf
Č.j.: MD-8336/2023-190/1
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČ: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX00ZTIAT*
<br>
VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky
<br> na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní
dopravě v roce 2023
<br>
<br>
<br> Ministerstvo dopravy,nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1,v souladu
s ustanovením § 14j zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o rozpočtových pravidlech“),usnesením vlády České republiky ze dne 9.března 2016
č.191 o způsobu řešení organizace a financování regionální železniční dopravy po roce
2019,usnesením vlády České republiky ze dne 20.července 2016 č.645 k právnímu
zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019 a smlouvou
o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy (dále jen
„Smlouva“),vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na kompenzaci
veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2023 <.>
<br>
<br> Předmět dotace
<br> Účelová dotace pro kraje a Hlavní město Praha,určená jako příspěvek na poskytnutí
kompenzace veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné železniční osobní dopravě
v roce 2023 <.>
<br>
<br> Časový harmonogram
<br> Datum vyhlášení výzvy: 24.března 2023
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24.března 2023
Datum ukončení příjmů žádostí o dotaci: 31.srpna 2023
<br>
<br> Věcné zaměření výzvy
<br> Účelová dotace je rozdělena na dvě části:
<br> a) prostředky poskytované v souladu s článkem 3 Smlouvy jako příspěvek na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou do výše 30,469 %
celkového rozsahu finančních prostředků oprávněných příjemců alokovaných
do regionální železniční osobní dopravy,po případném odečtení prostředků,které
nebyly v předchozím období ...

Načteno

edesky.cz/d/6065186

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz