« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo z veřejně přístupné komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo z veřejně přístupné komunikace
PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G
<br> Správa služeb
hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň
<br> Pan
JANBERKI
nar.: 27.02.1995
K.H.Máchy 1124
431 11 Jirkov
<br> č.j <.>
SSHMP 05640/2023
<br> ID Vyřizuje / telefon
7623 Helouová/ 222 027 518
<br> Datum
02.03.2023
<br> Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
(§ 19d odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČ 70889660,Kundratka 19,Praha 8 <,>
(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vám <,>
jakožto provozovateli vozidla tovární značky XXXXX XXXXX,RZ: XUCXXXX,které bylo dne X.března 2023
odstraněno na základě ustanovení § 1 9d odst.2 zákona z veřejně přístupné komunikace Praha 15 <,>
v ulici Přeštická,č.p.1087/22
a odstaveno na odstavném parkovišti SSHMP ulice Ke Křížkám 2,Praha Dubec (viz www.sshmp.cz)
oznamuje,že ši jej můžete vyzvednout v pracovních dnech od 8:00 - 15:00 hod.Pro vyzvednutí vozidla je
třeba na parkovišti předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo cestovní
pas) společně s osvědčením o registraci vyzvedávaného vozidla (dříve nazýváno jako OTP,TP).V případě
zmocnění k vyzvednutí vozidla je třeba s uvedenými doklady navíc ještě předložit plnou moc k vyzvednutí
vozidla.Jestliže se osvědčení o registraci vozidla nachází uvnitř vyzvedávaného vozidla,tak je třeba mít
sebou klíče od tohoto vozidla <.>
<br> Tímto Vás vyzýváme k vyzvednutí předmětného silničního vozidla z parkoviště a zaplacení pohledávky
za odtah a střežení vozidla na parkovišti.Nebude-li pohledávka uhrazena,bude vymáhána prostřednictvím
příslušného soudu.Výše ceny za odtah a střežení vozidla na parkovišti je stanovena nařízení
hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,které je přílohou usnesení Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013 <,>
a činí:
<br> Odtah vozidla 1900,- Kč
Služby parkoviště (parkovné) za 1...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz