« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 397/235 v k.ú. Chodov, ul. Jarníkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0263 Zamer pronajmu 2
Příloha usnesení č.0269/14/R/2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 Č.j.: MCP11/23/021629/OMP/VL
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
oznamuje
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze
<br>
<br>
<br>
Z Á M Ě R
pronájmu části pozemku čp.397/235 v k.ú.Chodov,ulice Jarníkova <,>
<br> pro umístění reklamního zařízení
<br>
Konkrétní zájemce: PEGAS CZ s.r.o <.>,IČO 25631845
<br> Předmět nájmu: pronájem části pozemku parc.č.397/235 v k.ú.Chodov,o celkovém
<br> rozměru 1,3 m2
<br> Účel nájmu: umístění stojanového reklamního zařízení
<br> Cena nájemného: 7.700 Kč/rok bez DPH s valorizací ( k ceně bude připočtena DPH)
<br> Doba nájmu: neurčitá
<br>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru a to písemně k rukám
vedoucí Odboru majetkoprávního,prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 11 <,>
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 4,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
Doba zveřejnění je dle zákona nejméně 15 dnů <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí Odboru majetkoprávního
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha záměru
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha záměru

Načteno

edesky.cz/d/6064997


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz