« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 23.03.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D8 č. j. MD-9232/2023-930/3 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D8 č. j. MD-9232/2023-930/3 v souvislosti s akcí „D8, lokální oprava AB vozovky, MÚK 18 Nová Ves, MÚK 1 Zdiby“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-md-9232_2023-930_3.pdf
3K značky,s.r.o.Jiráskova 1519,251 01 Říčany
<br> IČO: 250 56 271 DIČ: CZ25056271
<br> www.3kznacky.cz
<br> 1.Identifikační údaje akce
<br> Akce
<br> Název akce: D8 lokální oprava AB - MÚK 18 Nová Ves,MÚK 1
<br> Zdiby
<br> Místo akce: D8 MÚK 18 a MÚK 1
<br> Kraj: Středočeský
<br> Investor
<br> Investor: ŘSD ČR
<br> Zhotovitel DIO: 3K ZNAČKY,s.r.o <.>
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
<br> IČ: 250 56 271
<br> DIČ: CZ25056271
<br> Vypracoval: XXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> zdenek.kymr
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu příloha k č.j.MD-9232/2023-930/3
<br>
<br> 3K značky,s.r.o.Jiráskova 1519,251 01 Říčany
<br> IČO: 250 56 271 DIČ: CZ25056271
<br> www.3kznacky.cz
<br> 2.Úvod
<br> Předmětem dokumentace je návrh DIO při opravě AB na MÚK 1 a MÚK 18 <.>
<br> 3.Vymezení řešené oblasti
<br> Přechodné dopravní značení bude umístěno na dálnici D8; silnici I/16,I/9 a II/608 <.>
<br> 4.Popis DIO
<br> Stavba bude probíhat v sezóně 2023 ve třech etapách <.>
<br> Provoz na hlavní trase D8 bude vždy ve stávajících jízdních pruzích.Omezeny budou vždy pouze
<br> sjezd a nájezdy <.>
<br> V první etapě bude omezena sjezdová a nájezdová větev MÚK 18 v levém jízdním pásu <.>
<br> V druhé etapě bude omezena sjezdová větev MÚK 18 v pravém jízdním pásu včetně připojovacího
<br> pruhu (a bypasu OK) z výše zmíněné větve na komunikaci I/16 ve směru Mělník <.>
<br> V třetí etapě dojde k omezení sjezdové a nájezdové větve MÚK 1 v pravém jízdním pásu <.>
<br> Realizace přechodné úpravy provozu Etapa I.:
<br> Termín: 26.3.2023 od 19:00 hod.- 27.3.2023 do 6:00 hod <.>
<br> Režim provozu: operativní pracovní místa dle DK 251,DK 240,DK 237,DK 247,DK 230,DK 212,DK
230,DK 242,DK 620,DK 621,DK 630,DK 631,DK 632,DK 650
<br> Důvod uzavírky: realizace přechodné úpravy provozu etapa I
<br> Etapa I.:
<br> Termín: 27.3.2023 od 6:00 hod.- 1.4.do 23:00 hod.Včetně demontáže DIO
<br> Náhradní termín: 27.3.2023 od 6:00 hod.- 3.4.do 23:00 h...
md-9232_2023-930_3.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01AGZZ0*
<br>
<br>
Č.J./ SP.ZN <.>
MD-9232/2023-930/3
<br> MD/9232/2023/930 RD
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti 3K značky s.r.o <.>,IČO 25056271,se sídlem Jiráskova 1519 <,>
251 01 Říčany (dále jen „žadatel“),doručeného dne 6.3.2023,a po písemném
vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) <,>
č.j.MV-56720-2/OBP-2023 ze dne 22.3.2023 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D8 v úseku mezi MÚK Zdiby (EXIT 1) a MÚK Roudnice (EXIT 29),pro účely stavební
akce „D8,lokální oprava AB vozovky,MÚK 18 Nová Ves,MÚK 1 Zdiby“,v rozsahu
dle grafických příloh č.C.1.1,C.1.2,C.2.2,D.1.1,D.1.2,D.1.2,D.1.3,E.1.1 a E.1.2
stejnojmenného projektu přechodné úpravy provozu (3K značky s.r.o.; RDS,č.2023/014 <,>
02/2023),který tvoří nedílnou součást tohoto opatření,s tím,že úprava provozu bude provedena
v souladu s technickou zprávou a poznámkami uvedenými v jednotlivých výkresech projektu <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> Toto stanovení není použitelné samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí
o uzavírce podle § 24 odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo podle § 77 odst.1 písm.a) zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu provozu ...

Načteno

edesky.cz/d/6063353

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz