« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Bytový dům - 12.bj. Pálavská, Plzeň Sylván, včetně vo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-074912.pdf 280,64 kB
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/074912/23 ZdHa Plzeň,dne: 22.3.2023
<br> Č.j.: MMP/130485/23
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> HanzelinZ@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Oznámení je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hojerova č.p.1582/9,Severní Předměstí,323 00 Plzeň 23 <,>
<br> kterého zastupuje ARCHITEKT s.r.o <.>,IČO 26338971,Otýlie Beníškové č.p.1664/14,301 00 Plzeň
<br> (dále jen "stavebník") podal dne 17.2.2023 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> Bytový dům - 12.bj.Pálavská,Plzeň Sylván,včetně vodovodní přípojky,dešťové nádrže 10 m3 <,>
<br> přístupové komunikace,parkovacích míst,zasakovacího systému
<br> Plzeň,Severní Předměstí,Pálavská
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.11102/701,11102/739 v katastrálním území Plzeň.Uvedeným
<br> dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - jedná se o bytový dům o 4 nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží.V objektu je
navrženo 12 bytů o velikosti 2+KK,3+KK,4+KK.V 1.NP jsou umístěny dva byty a technické
<br> zázemí,ve 2.a 3.NP je umístěno osm bytů o velikosti 2+KK a ve 4.NP jsou dva byty o velikosti
<br> 4+KK <.>
<br> - Svislé nosné a ztužující konstrukce jsou železobetonové monolitické stropní desky a průvlaky jsou
také želbet.monolitické.Obvodové zdivo je částečně želbet.monolitické a částečně zděné z
<br> keramických izolačních tvarovek.Zateplení je kontaktním zateplovacím systémem.Mezi bytové
<br> zdivo je z AKU cihel a příčky a přizdívky z příčkovek.Domovní schodiště je železobetonové
<br> deskové dvojramenné.Je navržen jeden výtah jako evakuační.Střecha objektu je navržena jako
<br> vegetační.Podzemní podlaží je umístěno až k hranice pozemku č.11102/987,1,00...

Načteno

edesky.cz/d/6061735

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz