« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu honebního společenstva Horoušany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HS Horoušany Valná hromada.pdf (367.01 kB)
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu honebního společenstva Horoušany
<br> Honební společenstvo Horoušany,zastoupené honební starostkou Jaroslavou Lidickou,svolává:
<br> MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
<br> Která se bude konat dne 24.03.2023 v 18 hodin v pohostinství A.Basaře,Šámalova 13,250 82 Horoušany
<br> Programjednání: 1.Zahájenívalné hromady 2.Volba zapisovatele,volební a mandátová komise a ověřovatele zápisu 3.Schvalování programu jednání 4.Volba ostatních členů výboru 5.Usnesení,zápis o valné hromadě 6.Závěr valné hromady 7.Diskuze Poučenh
<br> Valná hromada je schopna se usnášet,pokud jsou přítomni členové honebního společenstva nebojejich zástupci,kteří mají alespoň polovinu hlasů.Nesejde-li se potřebný počet členů 5 požadovaným počtem hlasů po uplynutíjedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady,může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů <.>
<br> v Horoušanech dne 06.03.2023 % “ x!

Načteno

edesky.cz/d/6061178


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz