« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dr. Pohoreckého, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 9320/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9320 grafická příloha
Láz/%]“ %?MM MÉ;
<br> ZIP/m 12552 QVG—
<br> +543„LHABLEQ/mxy ?“ „X V/ÍDQ
9320 OOP - stanovení MÚP - VP - Dr. Pohoreckého, Františkovy Lázně
Strana 1/3
<br>
<br>
<br>
Spisový znak: KSÚ 906/2023 Cheb 22.03.2023
Číslo jednací: MUCH 9320/2023
Skartační znak: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX (tel.: XXXXXXXXX)
krausova@cheb.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu města Františkovy Lázně,IČ: 002 53 936,Nádražní 208/5 <,>
351 01 Františkovy Lázně,podaného dne 25.01.2023 na stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,kterým je Krajské ředitelství
policie Karlovarského kraje,Územní odbor Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-
102021/ČJ-2022-190206,ze dne 11.01.2023,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu a ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v umístění stálého svislého dopravního značení IP 12 (Vyhrazené parkoviště) + E 13 (Text nebo
symbol) „LH ADLER 13x“ a vodorovného dopravního značení 13 x V 10e (Vyhrazené parkoviště) na místní
komunikaci III.třídy 4c umístěné na p.p.č.795/7,k.ú.Františkovy Lázně,obec Františkovy Lázně (ul.Dr <.>
Pohoreckého) – dle přiloženého grafického návrhu dopravního opatření <.>
<br> Důvod: označení vyhrazených parkovacích míst pro hosty LD ADLER <.>
<br> Termín: na dobu povoleného vyhrazeného parkování <.>
<br> Podmínky:
<br> 1.Místní úprava provozu na dotčené pozemní komunikaci bude realizová...

Načteno

edesky.cz/d/6061168

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz